Non- en social profit
Teamontwikkeling

De realiteit verandert, maar je team blijft stilstaan. Je teamleden verschillen van mening over hoe je de vele uitdagingen moet aanpakken. Zowel jij als je team voelen de nood de organisatiestructuur te veranderen, maar niemand weet precies hoe. 

In dit traject op maat begeleiden we jou en je team om te leren navigeren op de golven van de tijd, om hun collectieve intelligentie aan te boren en samen verder te springen. We stellen jou de juiste vragen en reiken je nieuwe tools en denkkaders aan. Zo creëren we de ruimte die je als leider nodig hebt om de dingen weer in beweging te zetten.  

Concreet:

 • Begeleiding door een ervaren teamcoach
 • Een onderbouwde methodiek om je team te ontwikkelen
 • Een gezamenlijke taal en gedeeld kader, waardoor medewerkers elkaar versterken
 • Een gezondere teamdynamiek en sterkere samenwerking

 

Jij wilt een team dat floreert

 • Je team loopt vast op verschillen in visie tussen collega’s.
 • Mensen binnen het team botsen, of er hangen sluimerende spanningen in de lucht. 
 • Jullie nemen beslissingen maar die blijven dode letter.
 • De werkdruk is te groot, de work-life balance uit evenwicht. 
 • Jullie voelen je geen hecht team, ook al werken jullie niet slecht samen. 
 • Het bestuur steunt het team te weinig of stuurt het te sterk.

Vandaag drijft je team op een onderstroom die remmend werkt. Er is chaos of verlamming. In elk geval is de eenheid, het vertrouwen of de ambitie zoek. Je voelt dat het team potentieel heeft, maar hebt nood aan meer inzicht: wat is er nodig om de teamenergie goed te laten stromen?

“Deze non-theoretische en gedreven aanpak zorgde voor een positieve dynamiek en een procesbegeleiderschap dat bij alle deelnemers snel het nodige vertrouwen wist te winnen.”

Wij helpen je team te ontwikkelen

De consultant van S&L begeleidt je tijdens het volledige teamontwikkelingsproces. Onze coach neemt je mee in een veranderingstraject dat leidt tot een gezonde teamdynamiek.

 • We reiken je tools, tips & tricks aan, naast theoretische concepten over hoe teams werken.
 • We geven inzicht en overzicht, zodat je het bos weer door de bomen ziet. We zoomen uit tot je de te volgen richting ziet
 • We houden jou en je organisatie een spiegel voor en geven je wanneer dat nodig is: a loving kick-in-the-ass.

Met het hele team werken we aan een cultuur waarbinnen mensen zichzelf kunnen zijn en feedback mogelijk wordt. We zetten de stap van problem talk naar solution talk en zorgen dat iedere medewerker zijn of haar speelruimte kent.

“Iedere medewerker heeft het gevoel dat er naar hem of haar wordt geluisterd en krijgt de nodige handvatten om verdere stappen te ondernemen binnen het proces.”

Team-meridianen als teamscan

Aan de hand van de methodiek van team-meridianen maken we een teamscan, een instrument dat weergeeft hoe ‘gezond’ je organisatie is. Deze meridianen tonen hoe de energie in je team stroomt. Waar die energie stagneert, tegengehouden wordt of de verkeerde richting uitgaat, ontstaan er problemen die de hele organisatie beïnvloeden. Die knelpunten werken we samen weg.

We zetten een voortdurende uitwisseling op touw: tussen de afzonderlijke teamleden en binnen het team als geheel. Als dat nodig is, organiseren we ook uitwisseling tussen jouw team en andere delen van de organisatie. 

We onderzoeken samen op 6 aspecten (of meridianen) hoe de energie stroomt, zo ontwikkel je als team een gemeenschappelijke taal. Dat gedeelde kader helpt het team om gedragen keuzes te maken. De samenwerking wordt automatisch constructiever, omdat medewerkers authentiek durven te zijn, naar elkaars standpunten en gevoelens luisteren en je ieders sterktes te volle aanspreekt.

Resultaat: een effectief én gepassioneerd team

We bouwen samen aan een teamstructuur die je helpt om de gemaakte strategische keuzes van je organisatie echt uit te voeren. De systemen en processen zorgen ervoor dat elk van je medewerkers kan floreren. En binnen je team stroomt de energie weer zoals het hoort, zodat het geheel meer realiseert dan de som van de delen.  

“S&L slaagt erin om deelnemers goesting te doen krijgen, weet nieuwsgierigheid op te wekken en zet aan om een stap verder te zetten.” 

Elke medewerker krijgt weer een duidelijke functie, een heldere rol binnen het team en afgelijnde verantwoordelijkheden. Het team ondersteunt en omkadert de teamleden, zodat elke medewerker op het juiste moment het voortouw kan nemen en iedereen een optimale bijdrage levert aan het geheel.

Wil je graag teamontwikkeling koppelen aan een strategische focus? Ontdek onze strategische teamdagen

Interesse? Op basis van jouw specifieke vraag stellen we steeds een duo van consultants samen met complementaire vaardigheden. Onze aanpak:  

 • We komen luisteren diepgaander naar jouw vraag zodat we de essentie en de context goed begrijpen 
 • We werken een eerste voorstel van aanpak uit en na overleg en co-creatie, bezorgen we jullie een finaal voorstel.  

Meer weten of eens afspreken? Een vraag?

Meer weten of eens afspreken?

Deze teamleden staan voor je klaar

Al wat inspiratie? Die vind je hier: