Privacy

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze website en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze precies gebruiken.

S&L is er voor organisaties en bedrijven die onze hoop op radicale maatschappelijke verandering delen. We zijn sterk in strategisch consultancy en nieuw leiderschap. En we zijn snel. Ook in de uitvoering van jouw plan

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke ervaring te kunnen bieden en om je te informeren over S&L en ons aanbod. Sommige van deze gegevens geef je direct, bijvoorbeeld wanneer je meer informatie opvraagt over onze diensten of wanneer je ons contacteert via het contactformulier. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens ook indirect via jouw apparaten, door de interactie met onze diensten (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we ons aanbod personaliseren en verbeteren. Wanneer je bij S&L informatie opvraagt, verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijf;
 • E-mailadres; 
 • IP-adres;
 • Alle gegevens die opgegeven worden in het open opmerkingenveld.

S&L kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:

 • Je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
 • Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van S&L in je eigen belang is (bijvoorbeeld aan politie, justitie of medisch personeel);
 • S&L een of meerdere onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij;
 • S&L gebruik maakt van diensten van derden. Derden zijn bijvoorbeeld mediabureaus die namens S&L online marketing op zich nemen, maar ook IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die S&L gebruikt om haar service aan te kunnen bieden. Met deze derden zal S&L uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen. Indien jouw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, word je daaraan voorafgaand door ons van op de hoogte gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. S&L blijft ten alle tijden eigenaar van de gegevens. Een derde partij mag de gegevens niet zelf gebruiken of doorsturen naar anderen, zonder goedkeuring van S&L.
   

Cookies en soortgelijke technologie

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online activiteiten op te stellen. We registreren jouw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Je kunt je cookievoorkeuren altijd zelf via je browserinstellingen beheren.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens specifiek voor de volgende doeleinden:

 • Informeren over onze diensten. We verwerken jouw persoonsgegevens om je de diensten van jouw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om bijvoorbeeld de betaling van onze diensten te faciliteren.
 • Klantenservice. We gebruiken jouw informatie om je te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om je te kunnen helpen bij eventeuele ondersteuning.
 • Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail. Zo ontvang je van ons facturen en kunnen wij met je communiceren om je reservatie te bevestigen, je herinneringen te sturen en eventuele problemen op te lossen.
 • Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie/medisch personeel).
 • Verbetering en personalisering van onze diensten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze  diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe diensten te ontwikkelen of te prioriteren.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Het kan voorkomen dat we jouw persoonsgegevens delen met derden. We delen jouw gegevens: Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en onze diensten te verlenen.

 • Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het innen van betalingen, het bieden van cliëntondersteuning en het met jou kunnen communiceren in verband met onze diensten;
 • In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer je bijvoorbeeld niet voor onze diensten hebt betaald, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Indien S&L gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van S&L zal uitvoeren, zal S&L deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van jouw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met S&L. Dit kan via: telefoon op +32 (0)9 329 09 01 en e-mail naar hello@s-l-impact.com of via brief naar S&L, Koningin Elisabethlaan 45, 9000 Gent. Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29-08-2023.

 

Meer weten of eens afspreken? Een vraag?

Meer weten of eens afspreken?