Terug naar het overzicht

Dienende organisatiestructuur en cultuur

Non- en social profit
Een dienende organisatiestructuur en cultuur

Naast een heldere strategie en sterke leiderschapscapaciteiten is het essentieel om af en toe de structuur en cultuur van je organisatie onder de loep te nemen. Ontdek zo de kracht van een organisatiestructuur en cultuur als die dienend is en op maat van je organisatie! 

Concreet:

  • Jouw strategie en organisatiewaarden en -normen geven de richting
  • We zoeken samen naar het ideale en houden rekening met het verandervermogen van je organisatie
  • We tekenen een realistische nieuwe organisatiestructuur uit en onderzoeken de te nemen stappen naar een passende cultuur
  • We maken een transitieplan én begeleiden je bij de uitvoering 

Naast een heldere strategie en sterke leiderschapscapaciteiten is het essentieel om af en toe de structuur en cultuur van je organisatie onder de loep te nemen. Ontdek zo de kracht van een organisatiestructuur en cultuur als die dienend is en op maat van je organisatie! 

Wanneer is het tijd om actie te ondernemen?  

Zodra je merkt dat er spanningen ontstaan rondom de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Misschien is je structuur organisch gegroeid en sluit deze niet meer aan bij je strategie. Misschien groeit je organisatie snel, maar past de huidige structuur niet bij de huidige cultuur. Misschien werken veel medewerkers aan dezelfde zaken, terwijl andere belangrijke taken over het hoofd worden gezien. En wie heeft er eigenlijk de leiding? Vraag je je af waar het overleg gebleven is? Of lijkt het alsof iedereen de hele dag door aan het vergaderen is? Je hoort misschien termen 'zelfsturing' en 'horizontaal werken', maar er zijn ook collega's die klagen over een gebrek aan leiderschap. Als dit bekend klinkt, dan is het hoog tijd om grondig naar je organisatiestructuur en -cultuur te kijken. 

Strategies and Leaders staat klaar om organisaties te helpen bij het definiëren en implementeren van een nieuwe structuur en het verbeteren van de organisatiecultuur. En het mooie is: we bieden maatwerk.

Jouw strategie en organisatiewaarden en -normen geven de richting.

We graven in de fundamenten van je organisatie en verkennen van jouw strategie, organisatiewaarden en -normen om de juiste koers te bepalen. We duiken in de kern van je organisatie, analyseren de bestaande structuur en cultuur, en streven naar diepgaand inzicht en een eerste analyse. We voeren gesprekken met medewerkers, bestuurders, transitieteams en andere betrokkenen. We verzamelen waardevolle inzichten, maar houden onze opties nog open. 

Samen verkennen we de unieke positie van de teams in je organisatie. Daarbij brengen we elke medewerker in kaart. Ook de sturing en de besluitvorming, het overleg en de processen komen aan bod in de analyse.  Vaak brengen we in deze fase ook een begrippenkader binnen over organisatievormen, teamwerking en functies. 

We zoeken samen naar het ideale en houden rekening met het verandervermogen van je organisatie.

Samen zoeken we naar de ideale structuur, waarbij we rekening houden met het verandervermogen van je organisatie. Stap voor stap bouwen we aan een dienende organisatiestructuur die aansluit bij de leidende principes van jouw organisatie. We stoppen pas als het plaatje helemaal klopt. Hierbij nemen we ook het vermogen van je organisatie in ogenschouw. Te vaak zien we dat organisaties één model nastreven zonder rekening te houden met hun eigen verandervermogen. We stellen realistische plannen op die eventuele tussenstappen en aanpassingen bevatten. We houden rekening met de ontwikkelingsfase waarin je organisatie zich bevindt en onderzoeken de flexibiliteit van je systemen.

We tekenen een realistische nieuwe organisatiestructuur uit en onderzoeken de te nemen stappen naar een passende cultuur.

 We ontwerpen een realistische nieuwe organisatiestructuur en onderzoeken de benodigde stappen om een passende cultuur te creëren. Dit is maatwerk en vereist puzzelwerk. Misschien moeten we het overleg opnieuw structureren binnen jouw organisatie, werken aan verbindende communicatie binnen de teams, kernprocessen optimaliseren of duidelijkheid scheppen over de rollen en verantwoordelijkheden, zodat iedereen weer kan schitteren in zijn of haar functie. In sommige gevallen kan het zelfs nodig zijn om de gehele organisatiestructuur te herontwerpen. We nemen alle inzichten mee die we hebben verzameld in de vorige fasen en stellen de richtlijnen en acties vast die nodig zijn voor de gewenste verandering. Hier nemen we voldoende tijd voor.

We maken een transitieplan én begeleiden je bij de uitvoering.

In co-creatie maken we een transitieplan. Daarin worden alle grote en kleine stappen vastgelegd die nodig zijn voor een succesvolle verandering. Indien gewenst, kunnen we extra ondersteuning bieden en zelfs taken op ons nemen tijdens het transitieproces. Vaak ondersteunen we leiders en bestuurders bij de communicatie naar het hele team, bijvoorbeeld over het toekomstige organigram. Tijdens de implementatie kunnen we onverwachte uitdagingen tegenkomen, en deze bieden nieuwe inzichten. Indien nodig blijven we aanwezig om je te ondersteunen. Verandering kan soms eng zijn. We steunen jou om het tempo aan te houden en vertrouwen te hebben in de toekomst. 

Organisatiestructuur en –cultuur raken elkaar altijd aan. Toch kan het zijn dat de focus enkel op de organisatiecultuur ligt.  Dan maken we een aanbod op maat waarbij we inzoomen op verbindende communicatie, oplossingsgericht denken, eigenaarschap, gedeeld leiderschap,  ontwikkelingsgerichtheid, … . We vertrekken hierbij ook steeds van een grondige exploratie: welke situaties doen zich concreet voor? Welke thema's spelen al langer? We ontdekken samen patronen en leggen verbanden met onderliggende waarden, overtuigingen en drijfveren. Maar ook met structuren die bepaalde patronen kunnen veroorzaken. Soms duiken we hiervoor zelfs even in de geschiedenis van de organisatie om beter te begrijpen waarom zaken soms langer doorwerken dan wenselijk. Dit alles met respect voor wat is.

Interesse? Op basis van jouw specifieke vraag stellen we steeds een duo van consultants samen met complementaire vaardigheden. Onze aanpak:  

  • We komen luisteren diepgaander naar jouw vraag zodat we de essentie en de context goed begrijpen 
  • We werken een eerste voorstel van aanpak uit en na overleg en co-creatie, bezorgen we jullie een finaal voorstel.  

 

Meer weten of eens afspreken? Een vraag?

Meer weten of eens afspreken?

Al wat inspiratie? Die vind je hier: