Terug naar het overzicht

Interim-management, change management of crisismanagement

Non- en social profit
Interim-management, change management of crisismanagement

Je bent op zoek naar snelle ondersteuning om een verandering te organiseren of een nieuwe strategie te implementeren? Of je hebt tijdelijk nood aan kennis en daadkracht in een directiefunctie of een strategische rol in een functioneel domein? Je organisatie moet blijven draaien en haar doelstellingen behalen, maar je komt mensen te kort? Met een van onze interim-managers haal je tijdelijk een nieuwe wind binnen. Tot je zelf helemaal vertrokken bent.

Een ervaren leider die je uit de nood helpt

Bij S&L lopen experten in alle soorten en maten rond. Wat je nood ook is, wij hebben altijd een expert in huis die tijdelijk een cruciale rol kan opnemen in jouw organisatie.  

Change management 
Een grote verandering is op til binnen jouw organisatie, maar je hebt niet de juiste mensen of de noodzakelijke kennis om die in goede banen te leiden. Wij wel! Door voor een periode van 6 maanden tot een jaar een van onze interim-managers aan het werk te zetten, raak je sneller op koers. 

Crisismanagement 
Een probleem dat je volledige werking hypothekeert, vraagt om expertise van een ervaren interim-crisismanager. De S&L-collega werkt zich razendsnel in én behoudt een helikopterblik. In elke maanden tijd staat je organisatie weer stevig in haar schoenen en is ze klaar voor wat de toekomst brengt. 

Interim-management 
Mis je een centrale schakel in je management-team? Een leidinggevende valt uit of vertrekt? Enter de interim-manager van Strategies and Leaders: een manager met de juiste achtergrondkennis en ervaring. Die de boel meer dan draaiende houdt en ook nog meedenkt over de lange termijn.

Change management: haal expertise in huis

Je organisatie staat voor een belangrijk veranderingstraject. Maar heeft niet de kennis in huis om die change te realiseren. Of niet de nodige, juiste mensen.

Waar helpt een interim-change manager je bij?

 • Je hebt een nieuwe strategie ontwikkeld, kiest voor een verandering in de werking of de organisatiestructuur, ontwikkelt een nieuwe activiteit … Kortom: een centrale verandering is op til.
 • De change manager trekt de operationalisering ervan doorheen de organisatie en zet zowel in op het resultaat als op een sterke teamwerking.
 • Hij/ze helpt je je focus op de gemaakte keuzes te houden. En die ook te realiseren, stap voor stap.
 • Ze/hij weet de veranderingen op de juiste manier over te brengen aan de medewerkers en heeft oog voor participatie. Want rekening houden met de draagkracht van je mensen is cruciaal in change management.
 • Hij/ze coacht je team en fungeert als klankbord voor het management.
   

Crisismanagement door een ervaren interim-manager

Je organisatie kampt met een crisis. En die kan verschillende vormen aannemen. Gaat het over een interne crisis, waarbij de samenwerking tussen mensen of diensten spaak loopt en het welzijn van je medewerkers in het gedrang komt? Is het een financiële crisis, doordat een inkomstenstroom opdroogt? Of bedreigt een verandering in de buitenwereld of de markt je organisatie?   

Zo gaat onze interim-crisismanager te werk 

 • Onze crisismanager stapt 1 tot 3 maanden lang actief mee in je organisatie of afdeling. Hij of zij gaat op zoek naar de oorzaken van het probleem en werkt oplossingen uit, samen met de directie, het bestuur en/of het team.
 • Hij/ze stelt van binnenuit de werking weer scherp en zorgt dat de oplossingen voor de crisissituatie ingebed worden in de operationele werking van de organisatie.
 • Ook helpt de interim-manager je organisatie om de juiste keuzes te maken voor de toekomst. 
   

Interim-management: tijdelijk je team versterkt

Je hebt een leidinggevende te weinig om de continuïteit van je organisatie te verzekeren. Een directielid is vertrokken of vertrekt binnenkort, of een manager valt voor langere tijd uit door ziekte, zwangerschap … Dan kan een interim-manager van Strategies and Leaders tijdelijk je managementteam versterken.

Waarvoor kan je rekenen op een interim-manager?

 • Een degelijke invulling van de managementrol, gefocust op resultaten, én met een overgangsperiode waarbij onze interim-manager de nieuwe manager een vliegende start bezorgt.
 • Continuïteit van de werking én meer: de interim-manager analyseert ondertussen de werking en adviseert het team en de directie over de optimalisatiemogelijkheden.
 • Hij/ze draait deeltijds mee in jouw organisatie voor een periode van een maand tot een jaar. Zo behoudt hij/zij die waardevolle scherpe blik van buitenaf.
 • De interim-manager ondersteunt ook in de zoektocht naar de juiste persoon om de rol definitief in te vullen. Vanuit de doelen en de strategie van je organisatie, en vanuit de kennis en ervaring van Strategies and Leaders helpt ze/hij de vacature op te stellen en de selectie te maken.

Meer management dan interim

De interim-managers van S&L brengen rust in je organisatie en zijn een aanspreekpunt voor je medewerkers, management en bestuur. Terwijl we de verandering, de crisis of het tekort aan managers aanpakken, analyseren en optimaliseren we de (financiële, operationele …) processen en de werking van je organisatie of afdeling. Of je ons nu in het management-team of in het bestuur inschakelt, jij blijft uiteraard zelf aan het stuur zitten.  

We zoeken wat kan verbeteren en waar je nog krachtiger kan werken. We meten, analyseren en sturen bij in lijn met de strategische doelstellingen. We zorgen er op een coachende manier voor dat je team maximaal zijn talenten en capaciteiten benut. En rapporteren gericht naar relevante stakeholders, ondersteund door (cijfermatige) opvolging, sturingstabellen, balanced scorecards en KPI dashboards.  

Met andere woorden: we durven de bestaande organisatie uit te dagen op het gebied van de visie en de aansturing. We vertrekken van de aanwezige sterktes en vullen die aan met onze externe expertise.  

Interesse? Op basis van jouw specifieke vraag stellen we steeds een duo van consultants samen met complementaire vaardigheden. Onze aanpak:  

 • We komen luisteren diepgaander naar jouw vraag zodat we de essentie en de context goed begrijpen 
 • We werken een eerste voorstel van aanpak uit en na overleg en co-creatie, bezorgen we jullie een finaal voorstel.  

Meer weten of eens afspreken? Een vraag?

Meer weten of eens afspreken?

Al wat inspiratie? Die vind je hier: