Terug naar het overzicht

Financiële strategie

Non- en social profit
Financiële strategie

De missie van je organisatie kunnen waarmaken, daar doe je het voor. 

Maar dit succes is afhankelijk van je centen en hoe je ermee omgaat. Een slimme financiële strategie is daarom cruciaal voor je impact. En rust in de financiën, daar slaap je ook beter van.

Wat krijg je:

 • Je hebt een duidelijk en scherp inzicht in je huidige (en historische) financiële resultaten
 • Je hebt grip op je bredere financiële structuur en financiële context, plus handvaten om hiermee op korte, middellange en lange termijn aan de slag te gaan.
 • Je begrijpt hoe je organisatie inkomsten genereert, welke consequenties dit met zich meebrengt (financieel, organisatorisch en operationeel) en hoe je een toekomstig verdienmodel vormgeeft dat past bij het DNA van je organisatie.
 • Je hebt een strategie die de financiële situatie van de organisatie versterkt én focust op de impact die je als organisatie op de maatschappij wil maken.
 • Je kan werken met handige meetinstrumenten om de financiële positie en voortgang van je organisatie te begrijpen en bij te sturen.
 • Assistentie van experts, bij transitie en implementatie en bij het voeren van slim en effectief financieel beleid.

Hoe begin je eraan? Met de hulp van 4 bouwstenen werken we bij Strategies & Leaders een slimme financiële strategie uit die overeenkomt met het DNA van jullie organisatie en je op weg zet naar duurzame resultaten.

Graven, inspecteren en toetsen

Voor we beginnen bouwen, graven we samen in de financiële structuur en context van je organisatie. We inspecteren het resultaat en de cashflow berekening. Daarna bekijken we andere elementen die cruciaal zijn voor het financiële welzijn. We toetsen deze bevindingen met de strategie van je organisatie en de impact die je wil maken:

 • Welke financiële middelen heb ik nodig om mijn strategie succesvol uit te voeren?
 • Welke financiële opportuniteiten, risico’s en randvoorwaarden brengt de gekozen strategie met zich mee?
 • Welke implicaties hebben de financiële context en structuur voor de gekozen strategie?
 • Wat is mijn financieel verandervermogen?

Het bouwplan

Daarna maken we tijd om een reeks scenario’s en hypotheses uit te werken en te vertalen in een economisch model dat bij jullie past én tegelijk de impact versterkt. Om overzicht te houden werken we een aantal simpele meetinstrumenten uit, die je helpen te monitoren en de cijfers matchen met de operationele doelstellingen.

De 4 bouwstenen voor een slimme financiële strategie om de impact van jouw organisatie te versterken.

Bouwsteen 1: Inzicht in je financiële structuur

Over een referentie periode (meestal de laatste 5 jaar) brengen we de financiële structuur van de organisatie in kaart:

 • Wat zijn de belangrijkste elementen van de financiële structuur en hoe beïnvloeden deze elementen elkaar en het resultaat?
 • Hoe verschillen de financiële structuur (balans), het exploitatie resultaat (resultatenrekening), de cijfers op je bankrekening (cashflow)?  Hoe verhouden zij zich tot elkaar? En welke keuzes moet je maken op basis van de elementen heb je impact hebt en de elementen die bepaald zijn door jouw context?

Hierna heb je een beter inzicht in de structuur en een diepgaand financieel begrip van je organisatie.

Bouwsteen 2: Je verdienmodel 

 • We onderzoeken samen hoe geld in je organisatie binnenkomt en waar het buiten gaat. Op basis van de financieringsmatrix zien we de logica en consequenties van deze inkomstenstroom. Op basis van de financieringsmatrix brengen we de logica en consequenties van deze inkomstenstroom in kaart
 • Dan bekijken we de mogelijke toekomstige inkomstenstromen voor jouw organisatie en de sector. Met huidige en toekomstige inkomstenstromen construeren? we hypotheses en scenario’s. We bepalen de impact en de implicaties hiervan en maken financiële keuzes.
 • We bepalen de nodige stappen om de (nieuwe) financieringskanalen te benutten en helpen waar nodig mee met de implementatie.

Bouwsteen 3: De organisatie strategie

Het financieel optimaliseren van je organisatie kan een positief effect hebben voor de financiën van je organisatie, maar contraproductief zijn voor de impact.
En een sterke strategie je organisatie vooruit stuwen, zonder dat de financiële structuur en middelen van je organisatie er zijn op afgestemd.

Essentieel dus om de link te leggen tussen de financiën van je organisatie en de gewenste impact:

 • Welke impact willen jullie maken? Wat is hiervoor nodig?
 • Hoe vertalen we deze keuzes in strategische ontwikkellijnen en interne hefbomen?
 • Wat zijn de financiële consequenties van het strategisch kader?
 • We bepalen de financiële risico’s en randvoorwaarden langs inkomsten- en langs kostenzijde, op korte, middellange en lange termijn.
 • We bepalen de acties in de financiële structuur en het financieel management. Zijn deze acties consequent met de gemaakte keuzes in het verdienmodel van stap 2?
 • We voltooien het strategisch kader met de financiële elementen.

Bouwsteen 4: Meetbaar maken van de financiële strategie en vertalen in een dynamisch financieel meerjarenplan

Door de financiële strategie meetbaar te maken, kunnen we ze vertalen in een actieplan en een dynamisch financieel meerjarenplan. Zo vervolledigen we de brug tussen impact, operaties en de financiën. We bouwen een duidelijk meetinstrument op basis van slimme doelstellingen (KPI’s).

 • We vertalen de financiële strategie in heldere en werkbare cijfers. We zetten een dynamische meerjarenbegroting op die linkt met je boekhouding en toelaat actief aan de slag te gaan met je cijfers.
 • We bepalen samen hoe jouw organisatie efficiënt financieel kan rapporteren en laten de cijfers en boekhouding het werk doen. Zo is er meer tijd voor een goede analyse en kruipt er minder werk in het opbouwen van rapporten.
 • We brengen de financiële en operationele doelstellingen samen in een impact balance score card die ons toelaat de operationele werking van de organisatie te lezen en te evalueren vanuit de cijfers.

Nood aan ondersteuning op het terrein?

Wil je ontzorgd worden in je financieel management of de uitvoering van de financiële strategie van je bedrijf of organisatie? Interim management zorgt niet alleen voor een tijdelijke versterking op de werkvloer, het is ook een binnenweg om je organisatie op korte tijd grote stappen te laten zetten. Hop naar meer impact!

Interesse? Op basis van jouw specifieke vraag stellen we steeds een duo van consultants samen met complementaire vaardigheden. Onze aanpak:  

 • We komen luisteren diepgaander naar jouw vraag zodat we de essentie en de context goed begrijpen 
 • We werken een eerste voorstel van aanpak uit en na overleg en co-creatie, bezorgen we jullie een finaal voorstel.  
   

Meer weten of eens afspreken? Een vraag?

Meer weten of eens afspreken?

Al wat inspiratie? Die vind je hier: