Terug naar het overzicht

Creëer je vrijwilligersstrategie die écht werkt

Non- en social profit
Creëer je vrijwilligersstrategie die écht werkt

Impact maken, daar gaat het om. En dé puzzelstukken vinden om die impact succesvol te realiseren. De juiste vrijwilligersstrategie is er vaak één van. Maar vrijwilligers aantrekken en behouden, dat vraagt tijd en middelen. Daarom is het essentieel dat je ze op een doelgerichte manier inzet, als een krachtige hefboom om je beoogde impact te realiseren.

Onze expertise en jarenlange ervaring met vrijwilligerswerk matchen we met de kennis in je organisatie. Samen smeden we een haalbare vrijwilligersstrategie die echt werkt.  

Wat krijg je:

 • Grondige analyse van je bestaande wervings- en retentiestrategieën voor vrijwilligers, met heldere inzichten voor optimalisatie. 
 • Holistische vrijwilligersstrategie op maat van je organisatie die helemaal past binnen je algemene organisatiedoelstellingen.
 • Vooruitstrevend en duurzaam vrijwilligersmodel, gericht is op de toekomst. Waarbij vrijwilligers op een doeltreffende manier worden ingezet en als katalysator fungeren om je gewenste impact te realiseren.
 • Praktische tips en handige tactieken die direct toepasbaar zijn. We reiken methodologieën en denkrichtingen aan waarmee je zelf verder kunt na het traject.
 • Concrete meetbare doelen en prestatie-indicatoren voor je vrijwilligersprogramma’s, zodat je de impact en voortgang duidelijk kunt volgen en bijsturen.

Alleen ga je snel, samen kom je ver 

De eerste stap: een kijkje nemen in de kern van je organisatie. Wat is onze overkoepelende strategie? Welke impact willen we teweegbrengen? Wat zijn onze doelstellingen?  

Om in een tweede stap te komen tot een duurzaam vrijwilligersmodel dat we inzetten als katalysator om onze impact succesvol te realiseren. Gericht op de toekomst, geïntegreerd in de hele organisatie en met tactieken die onmiddellijk toepasbaar zijn. 

 

Wij staan voor je klaar om je te ondersteunen bij het creëren van een vrijwilligersstrategie die echt werkt 

Het geheim van een doeltreffende vrijwilligersstrategie? Die zit 'm in het durven doorgronden van de essentie van je organisatie. Het vergt moed om je heersende overtuigingen en denkpatronen rond vrijwilligers om te keren. Maar net hieruit ontstaat een veerkrachtige vrijwilligersstrategie die gericht is op duurzaamheid en tastbare impact.

Hoe ontwikkelen we je vrijwilligersstrategie?

 • We starten met een selfie van je organisatie. Wat zijn de sterke en zwakke plekken in je huidige organisatie & vrijwilligerswerking? Wat gebeurt in je sector, op de markt en in de maatschappij? 
 • Meten is weten. Met de juiste cijfers leggen we tendensen en patronen bloot. Zo weten we welke richting we uit moeten.
 • We zoeken samen naar de ‘groene curves’ in je organisatie: zaken waarvan het effect exponentieel evenredig is aan de tijd en moeite die je erin investeert. Want dat zijn de aspecten waarvoor je radicaal moet gaan.
 • Wie zijn onze vrijwilligers? Wie denken we in de toekomst te kunnen bereiken en betrekken bij onze organisatie? Samen onderzoeken we welke doelgroepen interessant voor ons en hoe we hen op een duurzame manier naar ons toe te trekken.
 • We bouwen een brug door een op maat aanbod te ontwikkelen die de gewenste organisatie impact koppelt aan de noden en verwachtingen van de (huidige en toekomstige) doelgroepen.
 • We zetten je op weg om te meten wat je bereikt: welke resultaten heeft je vrijwilligersstrategie en welke reële impact vloeit daaruit voort?

   

Resultaat: een duurzame vrijwilligersstrategie met maatschappelijke impact 

Wanneer dit traject er op zit, heb je een geïntegreerde vrijwilligersstrategie met een helder en realistisch implementatieplan. Je weet hoe nieuwe doelgroepen aan te trekken, deze te behouden en op een effectieve manier in te zetten. Je organisatie weet wat te doen, waar, wanneer, welke focus te leggen en heeft voldoende handvaten om de strategie duurzaam te verankeren. Je zult duidelijk de voortgang en resultaten kunnen meten en zelf beredeneerd kunnen bijsturen.

Interesse? Op basis van jouw specifieke vraag stellen we steeds een duo van consultants samen met complementaire vaardigheden. Onze aanpak:  

 • We komen luisteren diepgaander naar jouw vraag zodat we de essentie en de context goed begrijpen 
 • We werken een eerste voorstel van aanpak uit en na overleg en co-creatie, bezorgen we jullie een finaal voorstel.  

Meer weten of eens afspreken? Een vraag?

Meer weten of eens afspreken?

Al wat inspiratie? Die vind je hier: