Terug naar het overzicht

Effectieve fundraisingstrategie voor social-profit

Non- en social profit
Meer middelen via fondsenwerving

Fundraising is voor non-profits dé manier om te blijven doen wat je doet, om impact te realiseren en om te groeien. 

Wij helpen je met een straffe strategie en een concreet actieplan om met fondsenwerving te starten. Of wat je hebt te optimaliseren. We gieten je ad hoc acties in een strategisch plan, brengen focus en maken keuzes. Dat alles vertalen we ook in financiële resultaten. 

De beste financieringsmix dus. Welke fondsenwervende technieken werken voor jou? Hoe zet je een succesvolle campagne op? En hoe sluit fondsenwerving aan bij de totale missie en strategie van je organisatie. Ontdek het samen met ons.

Wat doen we samen met jou:

 • Strategisch plan dat keuzes maakt en focust
 • Vertaald naar een concreet actieplan op maat en financiële doelstellingen
 • Heldere schenkersprofielen die je toelaten om hen met de juiste boodschap te benaderen
 • Brengen expertise binnen in je team
 • Stuwende kracht richting meer middelen

Kies nu voor een fundraisingplan waar je onmiddellijk mee aan de slag kan en maak je klaar voor:

 1. De weg naar groei en financiële onafhankelijkheid.
 2. Een concreet actieplan waarmee je nu stappen vooruit zet. Met scherpe keuzes.
 3. Een heldere en unieke positionering en verhaal richting je schenkers die er ‘boenk’ op is en past bij wie je bent als organisatie.

 

Unieke positionering = je succesformule

Voor we aan de slag gaan, willen we weten wie jij bent, wat je organisatie drijft en waarom je doet wat je doet. Een strategie voor fundraising valt of staat met een expliciete positionering. Wat maakt je organisatie anders? Welk maatschappelijk probleem los je mee op? Samen gaan we op zoek naar je competitief voordeel. Steek jezelf in een hokje

Dat formuleren we samen met jou in een heldere pitch. Enkel zo leert een potentiële schenker je kennen, weet hij waarvoor je zijn gift nodig hebt en beslist hij om te geven.

 

Bepaal je focus en fundraisingstrategie 

Een straffe fundraisingstrategie maakt keuzes. Samen onderzoeken we waar de focus van jouw organisatie ligt binnen de veelheid aan mogelijkheden in fondsenwerving. Zijn er dingen die je vandaag doet die werken en je verder kan perfectioneren? Wat schrap je beter? En waar liggen nieuwe opportuniteiten? We vragen veel documenten op om een duidelijk inzicht te krijgen in de opportuniteiten en risico’s.

We kijken naar je netwerk, welke doelgroepen je aanspreekt en via welke kanalen je dat doet. S&L helpt je bij wervende direct mailing of campagne. En van zodra een schenker een eerste gift doet, passen we een methodiek toe om hem aan je organisatie te binden. Dat klinkt evident, maar het blijkt een hiaat te zijn bij heel wat social-profit organisaties. Om schenkers te binden stellen we een planningsmodel op met touchpoints.

De kunst van fondsenwerving is om niet van alles tegelijk en dus maar half te doen. S&L helpt je om kleine stappen vooruit te zetten. En om je fondsenwerving met die opeenvolging van kleine stappen tot een succes te maken.

Deze klanten boekten al resultaat

Over tot actie: concreet plan voor fundraising

Aan een tempo dat bij je organisatie past zetten we samen de lijnen uit en gaan we aan de slag. In een introductieworkshop in fundraising hakken we knopen door. En ontwikkelen een strategisch actieplan in fundraising die voor je organisatie werkt. Zodat je heel concreet kan starten met fundraising. Of verder kan professionaliseren.

Een rendabele fundraising vraagt tijd. Net daarom is het een absolute meerwaarde om er nu mee te starten. Elke stap die je zet geeft je voorsprong. En die voorsprong heb je nodig de komende jaren. Want fondsenwerving wordt nu eenmaal belangrijker voor social-pofits. S&L helpt je graag op weg.

 

Iets voor jou?

 • Heb je nood aan meer zekerheid op vlak van inkomsten?
 • Wil je de eerste stappen zetten in fundraising of meer strategisch nadenken over fondsenwerving?
 • Geloof je dat wat je organisatie doet werkt en wil je dat blijven doen. Om zo te gaan voor een betere samenleving?

 

Op basis van jouw specifieke vraag stellen we steeds een duo van consultants samen met complementaire vaardigheden. Onze aanpak:  

 • We komen luisteren diepgaander naar jouw vraag zodat we de essentie en de context goed begrijpen 
 • We werken een eerste voorstel van aanpak uit en na overleg en co-creatie, bezorgen we jullie een finaal voorstel.  

Meer weten of eens afspreken? Een vraag?

Meer weten of eens afspreken?

Al wat inspiratie? Die vind je hier: