Terug naar het overzicht

Beleidsbeïnvloeding en campagnestrategie

Non- en social profit
Beleidsbeïnvloeding en campagnestrategie

Effectiever het beleid beïnvloeden door strategisch campagne te voeren. Het kán, maar je moet het doordacht aanpakken. We bouwen samen met jou een campagnestrategie waarmee je draagvlak creëert. En belangrijker: we leren je hoe je dat draagvlak omzet in een sterke beweging die actie durft te voeren voor een ander beleid.

Wat krijg je:

 • Een analyse en feedback op je bestaande veranderingsstrategie
 • Een vertrouwelijk, transparant en veilig kader
 • Out of the box voorstellen voor jouw strategie
 • Samen beslissen op basis van een vooraf bepaald normenkader
 • Een sociale strateeg met veel strepen op de mouw
 • Een nieuwe strategie die werkt. Écht werkt!
 • Een permanente coach bij jouw tactische overwegingen

Hossen jouw medewerkers van overleg naar overleg met beleidsmakers, maar blijft verandering uit? Kom je met al je pogingen om het beleid te beïnvloeden nauwelijks dichter bij je doel? Tegen de stroom inroeien is een uitdagende, complexe en soms eenzame opdracht. We werken met jou een degelijke campagnestrategie uit om effectiever druk te zetten op het beleid.

Strategies and Leaders helpt organisaties om hun campagnestrategie te bepalen. In tegenstelling tot wat veel organisaties denken, staat campagne voeren niet gelijk aan sensibiliseren. Een campagnestrategie bestaat uit veel meer dan communicatie. Maak voortaan ook werk van tactiek, machtsopbouw, mobilisatie, absorptie na mobilisatie, vrijwilligers organiseren, actie en alliantievorming.

Hoe pakken we dit aan?

 

Stap 1 - When to talk, when to fight

Om het beleid te beïnvloeden is tactische flexibiliteit cruciaal. We starten meteen met het meest controversiële aspect van campagnestrategie: wanneer ga je in dialoog en wanneer toon je verzet?

Veel organisaties hebben van overleg hun voornaamste en enige tactiek gemaakt. Maar overleg is alleen zinvol als je al voldoende macht hebt opgebouwd. En verzet is pas zinvol als je voldoende onafhankelijk bent van een overheid.

Nog zo’n controversieel onderwerp: macht. We onderzoeken jouw macht en geven je inzicht in de verschillende vormen van macht. We brengen jou het theoretisch kader van machtsopbouw en checken dat met jouw realiteit.

 

Stap 2 - Tactiek en campagnestrategie

We brengen de tactieken die jouw organisatie vandaag gebruikt in kaart en zoeken uit hoe die al dan niet een geheel vormen. Is er al een campagnestrategie of zijn er alleen tactieken?

We brengen jou inzicht in het ABC van campagnestrategie: hoe kom je aan wat je écht nodig hebt om je doel te bereiken, vertrekkend van wat je vandaag al hebt?

Met andere woorden: hoe zet je een campagne op die niet enkel leidt tot passief draagvlak, maar ook tot actieve mobilisatiekracht, vrijwilligers, financiering en invloedrijke bondgenoten?

 

Stap 3 - Assumpties over verandering bepalen je strategie

Elke mens heeft onbewust assumpties over hoe je sociale verandering kan realiseren. De ene denkt dat verandering ontstaat doordat een grote massa individuen haar gedrag aanpast. De andere is ervan overtuigd dat we de elite of overheid moeten verleiden een ander beleid te voeren. Er bestaan wereldwijd 8 grote stromingen over hoe verandering tot stand komt.

In één workshop leggen we jou deze 8 grote stromingen uit. Want ook in jouw organisatie zijn deze assumpties aanwezig, ook al worden ze niet altijd uitgesproken. Wij maken ze expliciet en gaan erover in dialoog. We faciliteren het gesprek en brengen onze eigen inzichten en theoretische kaders in.

Ten slotte beslissen we samen welke assumpties we aannemen voor jouw organisatie. Want elke assumptie heeft andere consequenties voor je campagnestrategie. En bij elke assumptie heb je ook een andere tactiek te volgen.

 

Stap 4 - Samen een campagnestrategie bouwen

Een goede campagnestrategie bouwen is best complex. Zie het als schaken. Bij elke tactische zet die je doet, moet je de voorspelbare reacties in kaart brengen. Zo bouwen we een framework van strategische escalatie.

We bouwen samen een campagnestrategie voor het onderwerp waar jij verandering in wil brengen. Aan de hand van de ‘tactische ster’ kiezen we de tactieken die jij wil gebruiken om aan beleidsbeïnvloeding te doen. Hierbij houden we sterk rekening met je mogelijkheden, maar ook elementen als timing, boodschap, toon en doelwit komen aan bod.

Het gebeurt zelden dat je met één tactiek slaagt. We bouwen daarom een campagnestrategie met verschillende tactieken in een logische opbouw. Zodat jij macht kan opbouwen.

Via powermapping brengen we in kaart welke actoren macht hebben. We richten onze tactieken erop de invloed van die actoren te versterken of verzwakken, naargelang ze positief of negatief staan tegenover de verandering die jij wil realiseren.

 

Stap 5 - Mobilisatie, absorptie en vrijwilligers organiseren

Net als veel organisaties, focus je misschien op tactieken waarmee je vooral de al overtuigden bereikt. Maar de doorbraak komt er vaak door tactieken te gebruiken waarbij je de betrokkenheid van nieuwe mensen verhoogt. Absorptie heet dat:

 • Hoe trek je meer mensen naar je website?
 • Hoe overtuig je de mensen op je website een petitie te tekenen?
 • Hoe krijg je mensen die een petitie tekenden tot op een informatie-avond?
 • Hoe zet je mensen op een informatie-avond aan het werk, zodat ze helpen met de uitvoering van de volgende tactiek?
 • Hoe zorg je ervoor dat ze vaste vrijwilligers worden?
 • En zelfs: dat ze je organisatie of campagne ook financieel versterken?

We bouwen een campagneplan en coachen jou bij de uitvoering daarvan. Hierbij gebruiken we moderne technieken van ‘community organising’, zodat je groeit in mensen en middelen.

 

Stap 6 - Coaching bij het momentum van de campagnestrategie

Campagnestrategie is niet enkel een intellectuele oefening. Want een campagne die werkt, krijgt reactie. Ook al hebben we de reacties op voorhand goed ingeschat, de realiteit is toch vaak net iets anders.

Sommige campagnestrategieën voer je uit op een gepland moment. Maar heel wat campagnestrategieën spelen in op een extern ‘trigger event’: er gebeurt iets dat de bevolking vatbaarder maakt voor je boodschap.

Daarom zijn wij er ook tijdens de uitvoering van je campagnestrategie. We coachen  jou intensief doorheen het proces. We bepalen samen welke tactiek we gebruiken na de reactie op onze vorige tactiek. En als het moet kamperen we tijdelijk in jouw kantoor.

 

Stap 7 - Coaching bij overleg met het beleid

Een belangrijke tactiek blijft ‘overleg met het beleid’.

We bereiden jou voor op gesprekken met ministers, andere beleidsmakers en overheidsagentschappen. We maken samen je pitch. We brengen op voorhand in kaart wat de andere kant aan de overlegtafel zal zeggen en bereiden je antwoorden voor. We oefenen je overleg met het beleid via rollenspel. Zo ben je goed voorbereid en sta je nooit met de mond vol tanden.

Interesse? Op basis van jouw specifieke vraag stellen we steeds een duo van consultants samen met complementaire vaardigheden. Onze aanpak:  

 • We komen luisteren diepgaander naar jouw vraag zodat we de essentie en de context goed begrijpen 
 • We werken een eerste voorstel van aanpak uit en na overleg en co-creatie, bezorgen we jullie een finaal voorstel.  

Meer weten of eens afspreken? Een vraag?

Meer weten of eens afspreken?

Al wat inspiratie? Die vind je hier: