Vondels vzw

Vondels vzw logo
Non- en social profit
Samen strategisch sterker

Een fusie, dat is niet enkel administratief. Het zijn de mensen, de manier van werken en de strategie die verenigd moeten worden. Geen kleine opgave. Maar met de begeleiding van Benno en Charlotte, is Vondels er wel mooi in geslaagd.

De klant

Vondels vzw biedt ondersteuning aan volwassenen met een (vermoeden van) beperking, op vlak van wonen, werken en vrije tijd. 

De vraag

Vondels is vijf jaar geleden ontstaan uit een fusie van vijf organisaties, een proces dat al enkele jaren duurt en voor de nodige vraagtekens zorgt. “Wat zien we als we samen vooruit kijken?” “Of hoe kijken ze naar zelfsturing in hun snel groeiende organisatie?” Vondels had nood aan een toekomststrategie en een methode om vraagtekens te beantwoorden. Een beetje hulp om die strategie te vertalen naar doelstellingen, was welgekomen.

De impact

Een diepe duik in de organisatie, dat was de start. Om alles te onderzoeken, te voelen wat er leeft, door documentatie te lopen en voldoende individuele gesprekken te voeren. De bevindingen hieruit kwamen op tafel bij een kerngroep waarin alle verschillende lagen van de organisatie vertegenwoordigd waren. De kritische stemmen en de believers gingen aan de slag met de strategie.

De realiteit vroeg om constant schakelen tussen korte en lange termijn; de vraag naar prioriteiten was prangend. Toch hadden we ruimte genoeg om grondig te werk te gaan en de fundamenten van de strategie en groei te leggen. Het decentrale karakter van de organisatie vroeg dan weer om een gedeelde identiteit en verstevigde verbinding tussen de autonome delen. Met respect voor de lokale identiteit en good practices. De extra coaching van de leidinggevenden, sparringsessies met de directie en enkele groepssessies verzekerden mee het draagvlak en de opvolging van de nieuwe principes die als framework dienen. 

De uitdaging

Snelheid willen maken, maar met momenten moeten vertragen. Dat kan voor frustratie zorgen, tenzij je, zoals wij, die realiteit mee in het proces integreert. Kleine tussentijdse stappen hielpen de gedragenheid in de organisatie, en ondertussen zetten we een ambitieuze strategie op. Eentje die dan weer op korte termijn haalbaar moest zijn qua planning en budget. Op twee snelheden kwamen ambitie en realisme mooi samen.

“De ambitie was al groot in alle afzonderlijke delen van de organisatie. Maar het was schoon om die energie te zien samenkomen in een gedeelde identiteit. Zo werd eenheid een versterking, geen rem.”
Charlotte Delbeke
S&L

De samenwerking

Er was de vrijheid om alles in vraag te stellen, en dat vraagt moed. Die was er gelukkig bij beide partijen. Vondels wil maatschappelijk stenen verleggen — naar gelijke rechten voor iedereen — op een doelgerichte manier. Een manier waar wij ons absoluut in kunnen vinden. En een overtuiging die wij absoluut delen. Samen streven we naar rechtvaardigheid waar die ontbreekt. Zij sterker, wij ook sterker

 

“Ons team was snel aan boord met de externe consultants — dat vonden we belangrijk. Als je elkaar maar voor 70% verstaat, is het moeilijk om concreet resultaat te boeken.”
Wouter Dursin
Vondels vzw

One for the road - tips van Wouter Dursin, Vondels VZW

  • Neem je tijd om een aantal fundamentele discussies te voeren. 
  • Blijf tussentijds ook terugkoppelen naar je organisatie.
  • Als je hulp van buitenaf zoekt, kijk dan ook naar de specifieke profielen, zoek naar een goede match.