Pax Christi.

Pax Christi
Non- en social profit
Wanneer niks nog zeker is

Heel wat organisaties die in de 20e eeuw een grote maatschappelijke impact hadden worstelen met de vraag hoe ze vandaag nog relevant kunnen zijn. Pax Christi was zo’n organisatie. Onder begeleiding van Koenraad, Peter, Marianne en Aurélie onderging de organisatie een metamorfose

De klant

In 1945 werd direct na WO II in Frankrijk Pax Christi opgericht als katholieke vredesbeweging die zich inzet voor vrede, mensenrechten en verzoening. Ondertussen is Pax Christi actief in meer dan 60 landen over de hele wereld. In België speelde de organisatie een cruciale rol bij het protest tegen kernwapens. Zo bracht ze op 23 oktober 1983 tijdens de grootste betoging ooit in België meer dan 400.000 mensen op de been in Brussel. De organisatie zorgde er later voor dat België het eerste land ter wereld werd dat een absoluut verbod op productie, handel en gebruik van landmijnen uitvaardigt. 

 

De vraag

Pax Christi kwam naar ons op een moment van grote onzekerheid. De organisatie dreigde haar vaste subsidiëring te verliezen. Er was nood aan een nieuwe strategie, vertaald in een beleidsplan om de overheid te overtuigen. Een grote reorganisatie en operationele bijsturing vroeg ook om crisismanagement en ondersteuning om het team doorheen deze uitdagende periode te helpen. 

pax Christi

De impact

Er werd een veranderteam samengesteld dat aan de slag ging met de elementen waarvan de overheid had bepaald dat ze cruciaal waren om de subsidie te behouden. De focus daarbij lag op “getting things done” zodat de organisatie activiteiten ontwikkelde en grote sprongen maakte in haar communicatie met de buitenwereld, zowel in taal, inhoud als bereik.

In overleg met de raad van bestuur en de directeur maakten we ook een reorganisatieplan. Belangrijk daarbij was de richtlijn om zo weinig mogelijk overheadkosten te maken en de financiële middelen maximaal te investeren in het bewegingswerk.  Ook de samenwerking tussen professionele en vrijwillige medewerkers werd bekeken: dit leidde tot een nieuwe rol voor alle betrokkenen en hierbij horende functiebeschrijvingen voor elke medewerker.

Parallel ontwikkelden we een nieuwe beleidsplan én overtuigden we de overheid dat de organisatie een nieuwe weg in was geslagen. Met succes! En dit zorgde voor een vernieuwde ploeg met nieuwe energie.

 

De uitdaging

Inertie. Soms komt een organisatie zo in de problemen dat de chaos toeneemt en niemand nog weet wat eerst aan te pakken. Samen vonden we weer focus en een blik op de toekomst. We gingen aan de slag met het spanningsveld tussen de teamleden die openstonden voor een grote verandering en teamleden die wilden opgeven of in weerstand gingen. Iedereen moest uit de comfortzone komen en een goede ondersteuning van de directie en het team was dan ook op zijn plaats.

“Pax Christi is een hele warme plek waar verbinding, rechtvaardigheid en aandacht voor élke mens centraal staan. Het voelde als een eer om deel uit te mogen maken van hun rijke geschiedenis. Ik ben ook trots dat de transformatie gelukt is én dat de wereld dat ondertussen ook ziet.”
Koenraad Depauw
S&L

De samenwerking

Pax Christi heeft zich opengesteld om zich te laten begeleiden op haar meest kwetsbare moment. We zijn voluit mee de overlevingsstrijd van de organisatie aangegaan alsof we deel waren van de organisatie. Onze samenwerking was anderhalf jaar zeer intensief en we kijken met trots terug op hoe deze organisatie sterker dan ooit terug op de kaart staat met hun belangrijke missie die nu – spijtig genoeg  weer zeer relevant is ook vlakbij huis. 

Kom in actie.

En ga voluit voor verbinding

 

One for the road - tips van Annemarie Gielen van Pax Christi

  • De aanpak van S&L was zowel ‘hands on’ als ingebed in kaders, waardoor je zicht krijgt op het perspectief van wat het moet/kan worden en tegelijkertijd in de praktijk gesteund wordt met raad en daad.
  • De crisis in onze organisatie was van dien aard dat externe hulp noodzakelijk was: heb geen schrik om die hulp in te roepen en je open te stellen.
  • Blijf trouw aan de eigen waarden, de eigen missie en visie, en sta dus kritisch t.o.v. voorstellen die worden gelanceerd, maar ook t.o.v. je eigen manier van werken. Ga steeds in dialoog, dat helpt ook om de eigen positie beter te leren kennen en betere keuzes te kunnen maken.

 

"De dreiging van totaal subsidieverlies voor Pax Christi was de ergste crisis die ik professioneel heb meegemaakt. Als algemeen directeur ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor al je collega’s, maar ook voor de continuïteit van de prachtige beweging die Pax Christi is, voor al het werk dat voorgangers deden en voor de enorme inzet van de vrijwilligers en donoren. De grond zakte weg onder mijn voeten en ik wist dat ik enkel met hulp van buitenaf deze dreiging kon afwenden. Ik ben dan ook heel blij dat ik op Peter van S&L ‘botste’, en een fantastisch traject heb kunnen afleggen met Koenraad aan mijn zijde. Ook Marianne en Aurélie hebben schitterend werk geleverd. Pax Christi staat er terug, als bruisende beweging met pit!"