OHNE

OHNElogo
Impactondernemers
Verpakkingsvrij winkelen onder elke kerktoren

Klant

OHNE, de verpakkingsvrije supermarkt die lokaal & biologisch toegankelijk wil maken.

De vraag

De vraag van OHNE was er eentje propvol ambitie, heerlijk! Hoe kan OHNE zich klaarstomen voor de toekomst? Hoe kan hun impact groter worden, en het aantal winkels groeien? En hoe kan er in elk Vlaams dorp een OHNE winkel komen? Dat is de droom. En hoewel de scope breed was, hebben we op korte tijd veel kunnen bereiken. Dankzij hun vertrouwen in onze aanpak konden we aan een hoog tempo en met een beperkt aantal sessies, grote stappen vooruit zetten. Nadien zijn we nog een tijdje klankbord gebleven, om op te volgen, uit te rollen en te adviseren.

Het traject & de impact

Groeien, daarvoor moet je stevig staan. Daarom hebben we de hele strategie van OHNE op scherp gesteld, met als doel van OHNE een volwaardige supermarkt te maken. Ze wilden zich duidelijk positioneren en sterkere lokaal verankeren. Dat vroeg om een marketing- en communicatiestrategie die nauw verbonden was met de achterliggende strategie. Samen hebben we de franchise coöperatie achter de zes bestaande winkels verder uitgebouwd en het luikje klantencoöperatie gelanceerd. Wij hielpen met de tactiek en communicatie om deze fondsenwerving richting hun klanten op scherp te zetten. De oproep werd gelanceerd in juni en was een absoluut succes. OHNE maakte een frisse doorstart, inclusief kapitaalsoproep.

OHNE foto

Verandering zorgt soms voor uitdagingen, maar door samen de langetermijnrichting uit te stippelen — met alle winkeluitbaters en iedereen achter de coöperatie — bleef ze behapbaar. Het was een breed traject, waarin onze begeleiding ging van verdienmodel tot financiële flow en marketing. Hoe konden ze evolueren? Was er nood aan nieuwe winkels? Moesten ze inzetten op thuislevering? Maar door de formulering van een strategie en een
niet-strategie (wat wel wel en wat we niet gaan doen) konden we toch relatief snel over gaan tot actie.

“Door er samen prioriteit van te maken, gebruikten we onze tijd efficiënt.”
Alexia Coppens
Oprichter OHNE Coop

Tips van Alexia Coppens, oprichter OHNE Coop

 • Durf de stap te zetten. We broeden al lang op het idee en zijn ontzettend blij én
  trots dat we de stap hebben gezet. Hoewel het een tijds en financiële investering
  vroeg, heeft het in no time zichzelf terug betaald.
   
 • Wees open en transparant. Een deel van het snelle succes dat we geboekt hebben
  met S&L, hebben we te danken aan ons hart op tafel te leggen. Iets wat Peter ook
  wel uitlokte, door meteen de juiste vragen te stellen en te drukken op de gevoelige
  plekken.
   
 • Maak voldoende tijd vrij. Strategische change trajecten vergen veel tijd, energie en
  engagement. En liefst ook engagement dat breed wordt gedragen. Wij betrokken
  het volledige team en onderstreepten samen met S&L het belang van iedereen aan
  boord te hebben binnen dit traject. Door er samen prioriteit van te maken,
  gebruikten we onze tijd efficiënt
“De ambitie van OHNE was groot, maar het aantal concrete acties ook. Zo werken we super graag, met grote dromen en tastbare vooruitgang.”
Peter Depauw
S&L