Terug naar het overzicht

Future proof business model

Impactondernemers
Future proof business model
  • Hoe doe je dat, ondernemen in een duurzaam model?
  • Hoe blijf je succesvol?
  • Hoe verzoen je impactgedrevenheid met een commerciële logica?
  • Hoe weet je überhaupt dat je businessmodel toekomstbestendig is?

Van patronen naar scenario's.
Van schaalopties tot product-marktcombinaties.

Het komt allemaal samen in je Business Model. Je kern die je van tijd tot tijd eens in vraag moet stellen. Spannend.

Waar gaan we voor:

  • Analyse van je huidige situatie
  • We leggen potentiële risico’s bloot waaraan je bedrijf onderhevig is
  • Samen denken we scenario’s uit die je bedrijf klaar maken voor de toekomst

Stilstaan is geen optie

De wereld verandert snel, de concurrentie is sterk en de maatschappelijke uitdagingen wachten niet. Stilstaan is geen optie. Een future proof businessmodel is dan zowat de heilige graal van iedere (impact)ondernemer.  

Eerst kijken we naar je huidige model. Want vooraleer je kan aanpassen, optimaliseren en plannen voor toekomstige gebeurtenissen, moeten we goed weten hoe alles nu marcheert? En welke cruciale relaties en blinde vlekken er in het businessmodel zitten. 

Waar zit de zwakke plek? En ben je zeker?

Het Business Model Canvas is uitgegroeid tot een gemeenschappelijke taal voor het beschrijven, visualiseren, beoordelen en veranderen van je onderneming en diens verdienmodel(len). Een businessmodel toont als het ware de grondgedachte van hoe een onderneming waarde creëert, levert en behoudt.  

Samen zoomen we in op zaken die vandaag al blokkeren of een substantieel risico vormen. Het zijn pijnpunten of bottlenecks die vroeg of laat voor een sneeuwbaleffect aan miserie kunnen zorgen.  Als strategen houden we – na een goeie verkenning - onze klanten een eerlijke spiegel voor. Ook op vlak van zwakke plekken of risico’s in het businessmodel. 

Van patronen naar scenario's.

Dankzij het begeleiden van enkele honderden impactondernemers ontdekten we bij S&L patronen in het Business Model. Veelvoorkomende combinaties van zwaktes in een Businessmodel die een specifieke aanpak vragen.  En dan begint het leuke werk. Na de het bekijken van je huidige model gaan we echt wroeten in je Businessmodel. Samen bouwen we scenario’s rond eventuele toekomstige businessmodellen. Cruciaal hierbij is om in kaart te brengen welke externe krachten er inspelen op je bedrijf. We zoomen daarbij in op relevante trends, evoluties in de markt, de bestaande en verwachte bewegingen in de sector. We kijken naar de impact daarvan op je onderneming en schatten in of die invloed zal toenemen of verminderen. 

Langzaamaan worden de scenario’s concreter, en kunnen we (schaal)opties koppelen aan product-marktcombinaties. Vandaaruit is het mogelijk om te verdiepen en scenario’s uit te werken. 

Meer weten of eens afspreken? Een vraag?

Meer weten of eens afspreken?

Al wat inspiratie? Die vind je hier: