HERW!N

Herw!nLogo
Impactondernemers
Op de barricaden voor de sociale economie

De klant

HERW!N is de koepelorganisatie van maatwerkbedrijven in de sociale economie. Het is een collectief van bijna honderd sociaal circulaire ondernemers.

De vraag

Begin 2022 vroeg Herw!n ons om hun bestuursdag te ondersteunen. Ze wilden graag met de hele RvB kijken naar de toekomst en hun strategie. Best een uitdaging, maar samen is het ons goed gelukt. Al deze bestuurders zijn ook directeur van hun eigen organisatie, en dan vraagt al veel van hun bandbreedte. Toch zijn ze allemaal doordrongen van de idee dat ze collectief sterker kunnen worden. En dat gedeelde besef maakt van Herw!n in de eerste plaats een succes. Op twee jaar tijd is de collectieve ambitie verstevigd en het team gegroeid, maar ook dat laatste vraagt om een verstevigde focus op strategie.

Het traject & de impact

Sinds die eerste bestuursdag mogen wij ons strategisch partner noemen. Dat wil zeggen dat wij naast HERW!N staan wanneer er vraagstukken op tafel liggen. Samen denken we na over het ledenmodel, vragen we ons af wie de leden van de toekomst moeten of kunnen zijn en kijken we kritisch naar de interne werking. We proberen helder te krijgen wat HERW!N te doen heeft in dit ecosysteem, waar hun meerwaarde ligt. Voor de uitwerking van het partnermodel moeten ze weten wie dezelfde missie heeft, hen kan versterken en krachten wil bundelen. Samen met onze kennis van hun leden, brachten we verschillende perspectieven aan. 

Als voorvechter en ambassadeur van de sociale economie, kan HERW!N ook druk uit oefenen op het beleid, de reden om de aanpak van hun beleidswerk ook onder de loep te nemen. HERW!N zal blijven duwen richting een krachtige sociale economie, iets wat in de kern van hun strategie stond. Zo kunnen ze mee wegen op de overheid en de omstandigheden van hun leden proberen verbeteren. Buiten twijfel staat dat HERW!N voorop wil blijven lopen in de belangenbehartiging van de sociale economie en daarom blijven ze iedereen gemotiveerd en gealigneerd houden, ook na de bestuursdag.

HERW!N team
“Op twee jaar tijd verschoof HERW!N voor ons van klant naar partner en werden wij het klankbord voor hun team en het bestuur. En vote of confidence waar we trots op zijn. ”
Peter Depauw
S&L

Spreekt deze case jou aan?

Dan luisteren we graag naar de specifieke noden van jouw organisatie. We komen in duo naar jouw vraag luisteren en doen een eerste voorstel. Op basis van de feedback en verdere co-creatie bezorgen we een finaal voorstel.