Emino

Emino
Non- en social profit
Vertrouwen en vuur in een volatiele context

Wat krijg je als je in vijf jaar tijd een fusie en een volledig nieuwe financieringsvorm vanuit de overheid moet verteren? Liefst hulp van buitenaf. Dus zocht Bieke Dobbelaere, directeur dienstverlening van Emino, iemand die luistert en begrijpt, die structuur brengt en flexibel is. Iemand zoals Benno en Charlotte.

De klant 

Emino wil mensen aan een job helpen die daar wat hulp bij kunnen gebruiken. 

 

De vraag

Als organisatie die moest overschakelen van subsidies op tenders was Emino zich heel bewust van de toekomstige uitdagingen. Ze zochten een manier om met minder inkomsten evenveel impact te maken. Samen schreven we een nieuw verhaal, zonder de passie van hun medewerkers te verliezen in de tijdelijke onzekerheid.

 

De impact

We werkten met een kerngroep, consulteerden soms dertig leidinggevenden tegelijkertijd en wisselden dit af met intervisiemomenten in kleinere groep. Die gelaagdheid gaf iedereen een plek en een stem. Stap één was puur change management: hoe moet onze huidige werking aangepast worden naar de nieuwe financiële realiteit. En wat wil dat zeggen voor de huidige processen. Stap twee was om samen met het directieteam een nieuwe en vooral wendbare strategie op te bouwen, klaar voor de toekomst. 

Als derde stap hebben we met alle leidinggevenden principes bepaald waar iedereen zich mee kan identificeren. Ze dienen als referentiekader op de weg vooruit. Zodra die principes vast stonden, konden we vol vertrouwen focussen op de data en de resultaten. Emino heeft nu naast een strategie en principes ook een dashboard waarin de organisatie KPI’s kan opvolgen. Hun werkwijze en processen zijn aangepast aan de volatiele context.

De uitdaging

De veranderingen waar de organisatie mee moest omgaan, nam plaats tijdens het traject. Er was geen sprake van een rustige voorbereiding om er daarna in te vliegen. We moesten op twee snelheden werken: wat zich nu aandiende meteen opvangen en ondertussen bouwen aan een organisatie die toekomstige schokken kan opvangen. Dat vroeg flexibiliteit, pragmatiek en gevoeligheid voor de voelbare druk. Onze houding was er één van begrip en toch koppig vooruit blijven duwen. Ons antwoord was het aanstoken van hun oorspronkelijke vuur en overtuiging in combinatie met KPI’s, cijfers en geüpdate processen. Het hart en het hoofd, op de juiste plaats.

“Het was inspirerend om te zien hoe de mensen van Emino in verbinding bleven met elkaar, verzameld rondom hun missie en waarden, in een toch wel uitdagende en volatiele context. Het was veerkracht op zijn schoonst.”
Charlotte Delbeke
S&L

De samenwerking

De waarden van Emino zijn de onze. Wat zij doen, is de praktijk van onze theorie. Dat vertaalde zich ook in de samenwerking: alles was doordrongen van respect voor de mens, van een vraag om verbondenheid. Verrijkend voor beide partijen.

“Hun stijl was echt een match. Niet te wollig, niet te zakelijk, een schoon evenwicht.”
Bieke Dobbelaere
Emino

One for the road - tips van Bieke Dobbelaere

  • Zorg dat je de aandacht en energie die S&L creëert ook na het traject gaande houdt. Blijf zelf ook de verandering en verbetering stimuleren. 
     
  • Betrek iedereen in het proces, zeker als je bang bent van hun reactie of energie. Als je mensen vroeg genoeg mee aan tafel hebt, dan ga je samen vooruit.
     
  • Durf je kwetsbaar opstellen, ook als management of directielid. Je hebt niet alle antwoorden en dat is oké.