07/01/2020
 - 
Door 

Het geheim van een sterke strategie

Om als organisatie of bedrijf het verschil te (blijven) maken moet je diep durven graven. Naar de kern gaan. Lastige vragen stellen. Soms in niet-weten blijven. Diegenen die er toe doen betrekken in deze oefening, collectieve wijsheid aanboren.
Aurélie De Cock
Persoonlijke groei en leiderschapsontwikkeling
Teamontwikkeling
Duurzame organisatie- en samenwerkingsvormen
Stel gerust je vraag
Aurélie De Cock
Persoonlijke groei en leiderschapsontwikkeling
Teamontwikkeling
Duurzame organisatie- en samenwerkingsvormen
Stel gerust je vraag

Dit artikel is een ode aan mijn leermeester Philippe Bailleur. Van hem leerde ik de vragen stellen die er echt toe doen. En als je een lastige vragensteller nodig hebt die daarbovenop de ontstane groepsprocessen in goede banen kan leiden, sta ik graag voor je klaar.

 Je bestaansreden als organisatie

“Wie zijn onze klanten? Voor wie doen we het? Waarom kiezen klanten voor ons?” Dat zijn de klassieke vragen. Durf verder kijken: op welke diepere behoefte, emotie, beleving, … willen we als organisatie een antwoord geven? Wat is de diepere reden waarom klanten zich met ons verbinden?

 “Wat hebben we te bieden? Wat kunnen we goed?” Dat zijn de klassieke vragen. Durf dieper graven: waar zit de basis van onze autoriteit? Wat kunnen wij als geen ander? Waar komen onze passie, sterktes en business model samen? En ook: welke (on)bewuste waarden, leidende principes of overtuigingen maken ons uniek en/of drijven ons? Hoe zorgen we ervoor dat zij de basis zijn van hoe we keuzes maken als organisatie?

“Hoe blijven we relevant?” Dat is de klassieke vraag. Durf dit te verbinden met visie en ambitie: wat zien we gebeuren in de buitenwereld/de markt waar we ons toe aangetrokken voelen? Hoe willen we ervoor zorgen dat we écht blijven ontwikkelen en meebewegen met de wereld waarin we actief zijn? En ook: Wat zien we gebeuren in buitenwereld/de markt waar we weg van willen?                                  

Kernvermogens

Windmolens draaien op windkracht. “Wat hebben we in huis aan unieke kennis, ervaring, competenties, kwaliteiten,… waardoor we die bijzondere meerwaarde kunnen creëren voor klanten?” Dat is de klassieke vraag. Durf hierbij in je bestaansreden te staan: wat willen we als kernteam creëren? Wat kan er door ons als kernteam heen ontstaan?

Kijk naar hoe je als organisatie een leerorganisatie (designed to learn) wilt zijn: hoe ontwikkel je doorheen de jaren persoonlijke en collectieve leerpaden? Op welke manier zijn we als organisatie een plek waar onze kernvermogens zich verder ontwikkelen?

Sta stil bij de kracht van complementariteit. En dat de mooiste vorm van complementariteit diegene is vanuit kwetsbaarheid: wie zijn onze ‘partners in crime’? Wie hebben we écht nodig om onze missie te volbrengen? Op welke specifieke manier versterken ze ons? En hoe verhouden we ons tot hen?

Cultuur

Je kunt pas oogsten als er zaairijpe grond is. “Wat is heel typisch aan onze organisatie? Wat is verschillend voor mensen die uit een andere organisatie komen?” Dat zijn de klassieke vragen. Vraag door: welke gewoontes, rituelen, symbolen, karakteristieken, taal, vaste handelingen,… zijn specifiek aanwezig van bij het begin, verbonden met onze roots? En: welke praktijken willen we heel bewust bewaken en ontwikkelen om trouw te blijven - zonder rigide te worden - aan onze oorsprong of missie?

Strategie

Als je naar de kern van je organisatie gaat is het vinden van de juiste strategie vaak niet zo lastig.

Want als je antwoorden hebt gevonden op alle bovenstaande vragen dan rest er nog één grote vraag: wat is de gewenste logica om te creëren wat we zouden willen creëren? Om daarna af te dalen naar waar het echte werk moet gebeuren: wat en wie hebben we hiervoor nodig om te creëren wat we zouden willen creëren? Hoe maken we dit waar? Welke stappen moeten we nemen?

Elke strategische stap zal er één zijn met wortels én vleugels. Want ontstaan uit collectieve wijsheid en verbonden met de bestaansreden, de kernvermogens en de cultuur van de organisatie. Elke stap zal voor alle betrokkenen voelen als de juiste stap. Dat brengt vertrouwen, vastberadenheid én geeft vleugels!

Een maandelijkse dosis inspiratie in jouw mailbox?

Een maandelijkse dosis inspiratie in jouw mailbox?

Iedere maand bezorgen we inspiratie bij jou. Tips en inzichten waar elke organisatie van kan leren. Heb je vragen over strategie (met impact), communicatie, marketing, fondsenwerving of teamontwikkeling? Onze nieuwsbrief zal je telkens een beetje wijzer maken wanneer je hem leest.
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.