26/01/2024
 - 
Door 

Wat je als leidinggevende moet weten van Gen Z

“Ik ben ouder dan jou, dus ik weet het beter” of “Jij woont zelfs nog thuis, hoe kan je dan zelfstandig zijn” zijn overtuigingen die nog wel eens leven bij leidinggevenden.
Nele Decoodt
Organisatie-ontwikkeling (met aandacht voor organisatiecultuur & structuur)
Veranderingsprocessen faciliteren
Leiderschapscoaching en change management
Stel gerust je vraag
Nele Decoodt
Organisatie-ontwikkeling (met aandacht voor organisatiecultuur & structuur)
Veranderingsprocessen faciliteren
Leiderschapscoaching en change management
Stel gerust je vraag

Auteurs: Renée de Rooij en Nele Decoodt 

Wie zijn ze?  

Generatie Z, geboren tussen 1997 en 2012 (ongeveer), staat bekend als de generatie die is opgegroeid met beeldschermen, maar is tegelijkertijd de generatie die de boodschap kreeg dat zij het zijn die het verschil kunnen maken. Vandaag zetten ze hun eerste stappen in de arbeidswereld. Hoe kan jij als leidinggevende hier vol op inzetten? We zochten het uit.

Generatie Z: opgegroeid tijdens crisissen.  

Gen Z-ers zijn grotendeels opgegroeid tijdens de coronapandemie, waarbij velen van hen deze crisis hebben ervaren tijdens hun studieperiode of tijdens de start van hun loopbaan. Deze generatie is opgegroeid te midden van verschillende crisissen: naast corona, speelt er globaal – onder andere – een dreigende klimaatcrisis, een groeiende ongelijkheid, en een financiële crisis. Ze ervaren de maatschappij veelal als een ratrace, een kapitalistische marathon, die burn-out en ontevredenheid in de hand werkt. Hun mogelijkheden om op een dag zelf genoeg geld te verdienen om het even goed te hebben als hun ouders, zien ze wegdruipen als het ijs op de Noordpool.  

Door de crisissen die ze meemaakten zijn deze jonge mensen financieel bewust. Meer en meer van hen hebben ook een ethisch consumptiepatroon. Goed betaald worden is belangrijk maar evengoed een duidelijk carrièreperspectief. Als leidinggevende kan je het best goed hierover communiceren met deze jonge medewerkers. Welk groeipad is er mogelijk binnen jullie organisatie en hoe kan jij als leidinggevende hen daarin ondersteunen? Geef voldoende mogelijkheden om bij te leren. Maak hier bewust tijd en ruimte voor.  

Deze ambitieuze generatie is al van kinds af aan geconfronteerd met hun talenten en competenties. Ze worden overal en niet het minst op school uitgedaagd om daar zicht op te krijgen en daarmee aan de slag te gaan. Het is dan ook maar logisch dat ze dit verder zetten op hun werkplek. Zo kunnen ze ten volle zichzelf zijn op het werk. Een duidelijk toekomstperspectief bieden en doorgroeimogelijkheden blijvend te benoemen, zullen je als leidinggevende helpen.

Transparante verwachtingen en constructieve beoordelingen: het recept voor effectief leiderschap met Generatie Z.  

Als leidinggevende is het belangrijk om heldere richtlijnen en doelstellingen te bieden. Generatie Z presteert vaak het beste wanneer ze een duidelijk begrip hebben van wat er van hen wordt verwacht in termen van taken, verantwoordelijkheden en doelen. Communiceer regelmatig en openlijk over hun prestaties. Geef hen constructieve feedback en erken hun successen. Zorg ervoor dat prestatiebeoordelingen eerlijk, transparant en gebaseerd zijn op meetbare criteria. Dit helpt Generatie Z om hun vooruitgang te begrijpen en stelt hen in staat om gericht aan hun groei en ontwikkeling te werken. Creëer een omgeving waarin vragen en verduidelijking worden aangemoedigd. Sta open voor discussie en zorg ervoor dat er een veilige omgeving is om hun ideeën en meningen te delen. De betrokkenheid en ownership zal alleen maar groeien.  

Voor Generatie Z is directe en transparante communicatie essentieel. Ze hechten waarde aan snelle en eerlijke antwoorden op hun vragen. Ze hebben de voorkeur voor rechtlijnige en duidelijke communicatie zonder omwegen.

Benut de kracht van technologie voor Generatie Z in leiderschap 

Technologie is een integraal onderdeel van hun leven. Ze zijn vaardig in het gebruik van digitale tools, platforms en communicatiemiddelen. Ze maken er gemakkelijk gebruik van om informatie te delen, taken te coördineren en nauw samen te werken, ongeacht hun locatie.  

Als leidinggevende kan je ervoor kiezen om dit te omarmen om zo een productieve en verbonden werkomgeving te creëren. Zorg voor toegang tot informatie en leermogelijkheden via digitale bronnen. Generatie Z maakt graag gebruik van online leermiddelen, e-learningplatforms en digitale bibliotheken om hen toegang te geven tot relevante informatie en opleidingen.

Het aanpassingsvermogen van Generatie Z.  

Generatie Z is opgegroeid in een tijd van snelle veranderingen en constante evolutie. Ze zijn gewend aan technologische vooruitgang, sociale veranderingen en nieuwe manieren van werken. Als leidinggevende is het essentieel om flexibel en aanpasbaar te zijn.  

Wees bereid om nieuwe ideeën en perspectieven te omarmen. Generatie Z heeft frisse en innovatieve denkwijzen. Ze brengen nieuwe ideeën en perspectieven naar de werkplek. Moedig hen aan om hun creativiteit en innovatieve denkwijze te uiten en geef hen de ruimte om hun ideeën te delen en zo bij te dragen aan de organisatie. 

Overweeg flexibele werkuren, thuiswerkmogelijkheden en andere vormen van flexibiliteit om tegemoet te komen aan de behoeften van Generatie Z-medewerkers. Dit stelt hen in staat om een goede balans te vinden tussen werk en privéleven, en bevordert hun betrokkenheid en productiviteit.

Mentale gezondheid: een nieuw tijdperk van bewustwording.  

Generatie Z wordt net als voorgaande generaties geconfronteerd met aanzienlijke prestatiedruk. Echter, als gevolg van de crisissen die ze hebben meegemaakt, wordt er nog extra druk op deze generatie gelegd. Ze voelen het: ze zijn de generatie die geconfronteerd wordt met immense uitdagingen.  

Bovendien zien ze om zich heen ouders die worstelen met burn-out, motivatieproblemen en een afnemend werkgeluk. Dit alles zorgt ervoor dat mentaal welzijn een steeds belangrijkere rol speelt. Generatie Z is zich bewust van de impact van mentaal welzijn en heeft een grotere bereidheid om te praten over psychische problemen en hulp te zoeken. Een mooie kans als leidinggevende om het gesprek en de dialoog te voeren!  

En misschien is er nog meer mogelijk als organisatie? We verwachten van leidinggevenden vandaag veel professionaliteit en ervaring. De ruimte om fouten te maken is beperkter geworden dan pakweg 20 jaar geleden. Wat als we deze overtuiging uitdagen en in zee gaan met een jonge leidinggevende?  Je zou best wel eens iets vernieuwends in huis halen! Een jonge, leidinggevende die mondig en kritisch is, eentje die met beide voeten op de grond staat en de wereld kent. Eentje die durft de gevestigde waarden uit te dagen. Eentje die gedreven meewerkt aan de impact die jij als organisatie wil maken! En ja, misschien hervormen ze jouw werkplek mee naar een meer flexibele werkplek waar ook ruimte is voor mentaal welzijn.

 • Generatie Z is opgegroeid tijdens meerdere crisissen, zoals de coronapandemie, klimaatcrisis en financiële crisis, waardoor ze een ratrace ervaren en zich zorgen maken over hun toekomst.
   
 • Leidinggevenden kunnen Generatie Z ondersteunen door transparante carrièreperspectieven, leermogelijkheden en communicatie te bieden.
   
 • Generatie Z hecht waarde aan rechtlijnige en transparante communicatie zonder omwegen.
   
 • Technologie speelt een belangrijke rol voor Generatie Z, dus leidinggevenden kunnen digitale tools benutten om een productieve en verbonden werkomgeving te creëren.
   
 • Mentaal welzijn is een belangrijk aandachtspunt voor Generatie Z vanwege de prestatiedruk en de bewustwording van de impact ervan, wat kansen biedt voor leidinggevenden om het gesprek hierover aan te gaan en mogelijk innovatieve veranderingen te omarmen.
   

 Wil je graag groeien als leidinggevende en actief aan de slag gaan om ook deze generatie te sturen, inspireren en motiveren? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Noot: Gen Z bestaat uit unieke personen, hier spreken we over de ‘gemiddelde’ persoon.  

Gebruikte bronnen: 

 • Ozkan, M., & Solmaz, B. (2015). The changing face of the employees–generation Z and their perceptions of work (a study applied to university students). Procedia Economics and Finance, 26, 476-483. 
   
 • Schroth, H. (2019). Are you ready for Gen Z in the workplace?. California Management Review, 61(3), 5-18. 
   
 • Benitez-Marquez, M. D., Sanchez-Teba, E. M., Bermudez-Gonzalez, G., & Nunez-Rydman, E. S. (2022). Generation Z within the Workforce and in the Workplace: A Bibliometric Analysis. Frontiers in psychology, 12, 736820. 
   
 • Singh, A. P., & Dangmei, J. (2016). Understanding the generation Z: the future workforce. South-Asian journal of multidisciplinary studies, 3(3), 1-5. 
Een maandelijkse dosis inspiratie in jouw mailbox?

Een maandelijkse dosis inspiratie in jouw mailbox?

Iedere maand bezorgen we inspiratie bij jou. Tips en inzichten waar elke organisatie van kan leren. Heb je vragen over strategie (met impact), communicatie, marketing, fondsenwerving of teamontwikkeling? Onze nieuwsbrief zal je telkens een beetje wijzer maken wanneer je hem leest.
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.