25/10/2023
 - 
Door 

Hoe kan je raad van bestuur je fondsenwerving boosten: 6 tips

Besturen gaan soms erg op de rem gaan staan als het gaat over fondsenwervende technieken die ze zelf niet leuk vinden. Soms leggen ze ook onrealistische doelen op of beginnen hard te micro-managen. Er zijn gelukkig ook veel besturen die ook echt hun rol opnemen in de fondsenwerving. De relaties met schenkers en het geld dat daaruit volgt zijn essentieel om impact te maken. Hoe betrek je het bestuur dan best?
Jeroen Van Hove
Strategische reflectie publiekswerking
Intern draagvlak fondsenwerving vergroten
Fondsenwervingskennis borgen
Stel gerust je vraag
Jeroen Van Hove
Strategische reflectie publiekswerking
Intern draagvlak fondsenwerving vergroten
Fondsenwervingskennis borgen
Stel gerust je vraag

Doe de bestuur-en-fondsenwerving check. Hoeveel punten op 5 geef jij je bestuur? Met alle respect voor de inzet van alle vrijwillige bestuurders uiteraard.

  1. Mijn bestuur kent de strategie en begrijpt dat fondsenwerving tijd vraagt en voortbouwt op een duidelijke positionering en heldere organisatie-strategie.
  2. Mijn bestuursleden hebben uitgebreide netwerken en connecties die nieuwe donateurs, partners en sponsors aantrekken.
  3. Onze schenkers voelen zich zelfverzekerd want ze zien dat het bestuur actief betrokken is bij de organisatie en haar missie.
  4. Het bestuur reikt ideeën aan en helpt mee maar laat ons de vrijheid om fondsenwerving uit te bouwen.
  5. Onze bestuursleden komen naar evenementen met schenkers.

Als je vijf op vijf haalt dan zit je goed. Dan is fondsenwerving geen geïsoleerde activiteit en is de aanpak en betrokkenheid van de hele organisatie strategisch. Dan ben je allicht klaar voor andere vragen zoals de vertegenwoordig van de doelgroepen waarvoor jullie werken in de governance of de diversiteit binnen het bestuur. 

Als je maar drie of minder haalt hierbij enkele tips:

1. Kijk in de verte

Soms heb je nieuwe bestuurders die fondsenwerving niet goed kennen ook al zijn ze heel uiteraard heel goed in andere materie. Misschien moet je daardoor iets trager gaan en meer uitleg geven. Bekijk het op de lange termijn, dit is een werk van jaren. Je gaat stap voor stap te werk moeten gaat en hierbij focussen op jouw invloedsfeer. Je kan niet alles meteen veranderen maar je kan wel zaken beïnvloeden. Als je fondsenwervende strategie en de doelen helder zijn kan je in gesprek gaan met het bestuur.

2. Bouw een band op met het bestuur

Heb je het huidige bestuur al uitgelegd hoe de fondsenwerving loopt, wat de strategie is en wat die nodig heeft? Neem de tijd hiervoor en werk hiervoor samen met je directeur zodat je die niet passeert. Je hebt de perfecte aanleiding om het bestuur te ontmoeten, presenteer hen de fondsenwervende resultaten van het laatste jaar. Al krijg je maar 10 minuten of al moet je er drie maanden voor wachten, zoek het juiste moment. Jij kan dat samen met de directeur het best toelichten. Houd je kort en bondig, vat je resultaten samen in twee slides met eenvoudige grafieken en bezorg die ook al twee weken op voorhand via je directeur. Stel jezelf ook goed voor, wees enthousiast en volg op in verband met suggesties. Als je nieuwe activiteiten opstart is dat ook belangrijk om het bestuur te informeren zodat ze je niet terugfluiten. Zorg ervoor dat je vaker op het bestuur kan komen om meer uitleg te geven over een nieuwe activiteit of om de strategie voor volgend jaar voor te stellen.

3. Ga samen aan het werk

Nodig bestuurders expliciet uit om een sleutelrol te spelen bij het aangaan en onderhouden van relaties met belangrijke schenkers, partners of kandidaat-erflaters. Ze zijn de gezichten van onze organisatie en dragen bij aan het opbouwen van sterke relaties. Hierbij moet je dan ook de nodige training en omkadering voorzien want fondsenwerven is voor iedereen een leerproces. Geef hen ook instrumenten om die rol te spelen. Hebben ze visitekaartjes, pins of T-shirts van jou gekregen? Hebben ze een e-mailadres van de organisatie dat ze aan mensen kunnen geven? Als je weinig personeel hebt kan je ook specifieke rollen of commissies binnen het bestuur opzetten die verantwoordelijk zijn voor communicatie en fondsenwerving en ook mee gaan denken of doen.

4. Gebruik alle schakels van de ketting

Gebruik het netwerk van je organisatie en zorg dat bestuurders actief meezoeken naar de juiste contacten voor fondsenwerving. Dat kan gaan van contacten bij filantropen, bedrijven of service clubs tot contacten bij overheden; kandidaat erflaters of evenementen door derden. Denk aan de “Kracht van het netwerk” zoals Yamina Kross dat noemt. Zij zocht in haar eigen netwerk een groot bedrag bij elkaar voor haar kankerbehandeling, ook al had ze geen bijzonder rijke vrienden of politieke connecties. Iedereen kan mensen aanspreken met een duidelijk doel.

5. Puzzel mee aan de organisatiestrategie

Wat is onze impact en waarom geven mensen aan ons? Dat zijn cruciale vragen en daarom mag fondsenwerving geen geïsoleerde activiteit zijn. Het moet naadloos worden geïntegreerd in de overkoepelende strategie van de organisatie. Het bestuur speelt hier een leidende rol en je wil hen bewust maken zodat ze bij strategische oefeningen ook input geven vanuit wat werkt voor fondsenwerving.

6. Toon appreciatie

Zorg ervoor dat bestuurders die successen boeken ook bedankt worden. Dat geldt natuurlijk ook voor personeel en vrijwilligers, iedereen die bijdraagt aan fondsenwerving moet zichtbaar bedankt worden.  Zo werk je aan een nieuwe cultuur en word je een echte fondsenwervende organisatie. Vraag hen ook om actief hun verhalen te delen bijvoorbeeld na een bezoek aan een schenker.

Nog een extra tip

Heeft je fondsenwerving nog grotere boost nodig? Bestuurders met directe ervaring in communicatie, marketing of fondsenwerving kunnen een gamechanger zijn voor elke non-profitorganisatie of sociale onderneming. Het vinden van bestuursleden met de juiste ervaring en betrokkenheid kan sowieso een uitdaging zijn. Als je de directie of de voorzitter hierin mee hebt kan je op zoek gaan. Maak vacatures voor bestuursfuncties openbaar op jobs of vrijwilligersplatforms en gebruik de kracht van je netwerk.

Dus kleine stapjes

Fondsenwerving moet je integreren in je organisatiestrategie en daarvoor moet je een korte lijn opbouwen met het bestuur. Dat kan alleen door regelmatig samen over de strategie en de cijfers te spreken en vertrouwen op te bouwen. Ze moeten begrijpen wat je doet en wat fondsenwerving nodig heeft. Hetzelfde geldt sowieso ook voor de directie, zorg dat die eerst mee zijn. Waardeer ook inspanningen die bestuurders maken en zorg dat die gezien worden. Op langere termijn kan je diplomatisch voorstellen om bestuur uit te breiden met mensen met nog meer netwerken of ervaring want dat zal een aanzienlijke impact hebben op je fondsenwervingsinspanningen en het algemene succes van je organisatie. 

Wil je hierop reageren of heb je een vraag over jouw strategie en jouw bestuur? E-mail me gerust op jeroen.vanhove@s-l-impact.com. 

Een maandelijkse dosis inspiratie in jouw mailbox?

Een maandelijkse dosis inspiratie in jouw mailbox?

Iedere maand bezorgen we inspiratie bij jou. Tips en inzichten waar elke organisatie van kan leren. Heb je vragen over strategie (met impact), communicatie, marketing, fondsenwerving of teamontwikkeling? Onze nieuwsbrief zal je telkens een beetje wijzer maken wanneer je hem leest.
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.