27/11/2023
 - 
Door 

Fondsenwerving 2.0: De kracht van emotionele intelligentie en samenwerking

Droom je ervan die ene exceptionele fondsenwerver aan boord te hebben? Mensen met de juiste drive zijn zeldzaam – zij die niet alleen durven spreken maar ook bedreven zijn in databasebeheer, die kunnen enthousiast kunnen bellen en meeslepend kunnen schrijven, en bereid zijn om zich in te zetten aan het sectorloon. Echter, het idee van een fondsenwervende superheld is wellicht een illusie. Fondsenwerving als organisatie draait om het opbouwen van een lerend systeem. Wat zegt de wetenschap over teamdynamiek en hoe beïnvloedt dat jouw zoektocht naar fondsenwervers?
Jeroen Van Hove
Strategische reflectie publiekswerking
Intern draagvlak fondsenwerving vergroten
Fondsenwervingskennis borgen
Stel gerust je vraag
Jeroen Van Hove
Strategische reflectie publiekswerking
Intern draagvlak fondsenwerving vergroten
Fondsenwervingskennis borgen
Stel gerust je vraag

Nu arbeidskrachten schaars zijn, blijkt de zoektocht naar de perfecte fondsenwerver nog moeilijker. Gelukkig wijzen studies op het belang van de groep eerder dan het individu. De sleutel tot succes van een organisatie ligt niet zozeer in het vinden van individuele supersterren, maar eerder in het opbouwen van een samenwerkend en lerend team. De collectieve intelligentie van een team, zoals onderzocht in studies die gepubliceerd zijn in Frontiers in Psychology, benadrukt het belang van sociale gevoeligheid en evenwaardige spreektijd in meetings. Het gaat niet om individuele slimheid, maar om de effectieve interactie tussen teamleden.

Wat is de c-factor van jouw team?

Het idee van een ‘c-factor’ verwijst naar de collectieve intelligentie van een team, waarbij gezamenlijk een reeks taken succesvol wordt uitgevoerd en resultaten worden geboekt. Deze intelligentie overstijgt de som van de individuele intelligenties van de teamleden. Succesvolle teams vertonen een hogere c-factor, die niet direct samenhangt met het individuele intelligentieniveau van de teamleden. Je hebt dus geen superster nodig, maar eerder een reeks individuen die door sociale interactie hun kennis, vaardigheden en talenten combineren. Daarom zijn sociale gevoeligheid en emotionele intelligentie even belangrijk als andere vaardigheden in fondsenwerving.

Moet ik dan zoeken naar mensen die emotioneel intelligent zijn?

Uiteraard is het van belang om specifieke vaardigheden te zoeken, maar niet noodzakelijkerwijs bij één individu. Het is vooral belangrijk om mensen aan te nemen die bereid zijn hun vaardigheden gezamenlijk te ontwikkelen. Bekijk het zo, als mensen informatie delen en samenwerken dan stijgt de collectieve intelligentie. Interessant genoeg speelt ook een gelijke verdeling van mensen die aan het woord komen en de betrokkenheid van vrouwen in het team een grote rol. Dit wijst op het belang van een evenwichtige dynamiek en diverse perspectieven binnen het team. Dat hangt niet alleen af van wie je aanwerft, maar nog meer van het leiderschap binnen de organisatie.

Een lerend systeem

Deze wetenschappelijke inzichten hebben dus praktische implicaties voor fondsenwervende teams. Ook al heb je maar één communicatie- of fondsenwervingsmedewerker, deze vormt toch een team met de rest van de organisatie en het bestuur. Het opbouwen van collectieve prestaties vereist een lerend systeem waarin teamleden elkaar uitleggen hoe zaken werken en gezamenlijk leren van ervaringen. In plaats van te streven naar individuele uitmuntendheid, zouden organisaties moeten streven naar een gezamenlijk begrip van het fondsenwervingsproces en hoe dat verweven is met de bredere organisatie.

Help, hoe werkt ons CRM?

Een goed functionerende database, zoals een Customer Relationship Management (CRM)-systeem, is hier een mooi voorbeeld van. Als voormalig diensthoofd fondsenwerving heb ik persoonlijk ervaren dat er niemand in de organisatie het CRM perfect en volledig kende. Toch beheerden we honderdduizenden contacten en konden we informatie terugvinden van schenkers die we zelf nooit gekend hadden. Dit werkte omdat we allemaal in gesprek gingen met elkaar, van elkaar leerden en samen oplossingen zochten voor problemen. Alles heeft immers een impact op elkaar in een CRM dat voortdurend evolueert.

Respectvol luisteren en vertrouwen

Zoals bij het CRM speelt bij elke fondsenwervende activiteit iedereen een specifieke rol en neemt mee verantwoordelijkheid op. Daarom is het van belang aandacht te schenken aan het team en ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk een lerend systeem kan ontstaan. De wetenschap benadrukt dat naast technische kennis ook sociale gevoeligheid, ofwel emotionele intelligentie, van groot belang is. Kortom vertrouwen en psychologische veiligheid zijn minstens even belangrijk als technische kennis. Het is van cruciaal belang dat het fondsenwervend team, en bij uitbreiding de organisatie, een cultuur van respectvolle feedback ondersteunt, zodat mensen zich durven uitspreken.

De menselijke en de zakelijke kant

De cultuur wordt sterk bepaald door de leiders binnen de organisatie. Zij dienen de voorwaarden voor een lerend systeem te creëren. Bij S&L begeleiden we organisaties steeds in duo’s, waarbij we een specialist combineren met iemand die kijkt naar teamdynamieken, de onderstroom en leiderschap. Enkel strategieën of slimme supersterren volstaan niet om succesvolle resultaten te boeken. 

Kortom, de sleutel tot succesvolle fondsenwerving ligt in het creëren van een samenwerkend en lerend team, eerder dan te focussen op individuele heldendaden. Het belang van emotionele intelligentie voor het succes van teams is niet altijd direct voor de hand liggend, maar het is cruciaal.  Het is intuïtief dat mensen zich moeten inleven en elkaar moeten ondersteunen om een echt team te vormen. Het is de verantwoordelijkheid van het management om actief te werken aan leiderschap en een cultuur van vertrouwen, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor effectieve fondsenwervende teams en uiteindelijk voor het succes van de organisatie als geheel.  

Bron: “The Insensitive Ruins It All: Compositional and Compilational Influences of Social Sensitivity on Collective Intelligence in Groups”. 

Wil je inspiratie over hoe je fondsenwerving concreet kan ontwikkelen als organisatie? Kom naar onze ontbijtsessie ‘Start to Fundraise’ op 16 januari in Brussel.  

Wil je aan de slag gaan met dit thema of hierop reageren of heb je een vraag? E-mail me gerust op jeroen.vanhove@s-l-impact.com. 

Een maandelijkse dosis inspiratie in jouw mailbox?

Een maandelijkse dosis inspiratie in jouw mailbox?

Iedere maand bezorgen we inspiratie bij jou. Tips en inzichten waar elke organisatie van kan leren. Heb je vragen over strategie (met impact), communicatie, marketing, fondsenwerving of teamontwikkeling? Onze nieuwsbrief zal je telkens een beetje wijzer maken wanneer je hem leest.
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.