Terug naar het overzicht

Tijd voor een nieuw businessmodel?

Impactondernemers
Tijd voor een nieuw businessmodel?
  • Staat je financieel model onder druk of heb je nood aan vernieuwing?  
  • Zie je trends in jouw markt die een potentieel risico kunnen zijn?
  • Slaag je niet in het behalen van de beoogde groei?

Soms moet je schaven aan een strategie. Soms heb je gewoon een nieuw businessmodel vandoen. 

Een nieuw model? Een nieuwe strategie? Best spannend!

Samen zoeken we de beste leidraad voor de komende jaren.

Waar gaan we voor:

  • Duidelijk inzicht in wat werkt en wat niet meer werkt in je huidige organisatie. 
  • Een vernieuwd businessmodel dat jullie intern stap per stap kunnen implementeren en al doende bijsturen
  • Impact staat voorop, maar met een haalbaar businessmodel. 

Van strategie naar businessmodel

Als (impact) ondernemer je businessmodel in vraag stellen lijkt zowat het meest angstaanjagende wat je kan doen. Wij zijn graag je compagnon de route. We geloven namelijk dat voldoende uitzoomen zal bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering. Steeds kijken naar de impact die je wil (gaan) maken zorgt dat je de juiste richting blijft uitgaan en iedereen blijft meelopen. Het is balanceren tussen de dagelijkse operationele activiteiten en strategisch denken.  

Geen tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk

Ontstaat er druk van buitenaf? Kritische klanten of stakeholders die zich vragen stellen? Of zijn er grote tendensen die op jullie afkomen en die een ommezwaai vragen? Of is er intern een drang naar vernieuwing? 

Samen maken we de analyse. Alle puzzelstukken op tafel. We nemen je huidige strategie onder de loep en leggen het ecosysteem bloot.  

Future proof yourself

Vandaaruit gaan we samen wroeten tot een vernieuwde impactstrategie, een strategische leidraad voor de komende jaren met een (ver)nieuwd passend verdienmodel. We verscherpen focus in aanbod en doelgroep en staan stil bij financiële realiteitszin, typische patronen, team, structuur en cultuur. Door samen aan scenariodenken te doen, zijn we in staat om de onduidelijke toekomst behapbaar te maken... en je businessmodel opnieuw future-proof. Jiha!

Meer weten of eens afspreken? Een vraag?

Meer weten of eens afspreken?

Al wat inspiratie? Die vind je hier: