Gekkoo vzw

Gekkoo vzw
Non- en social profit
Iedereen op de juiste plek om te kunnen shinen in hun rol en opdracht.

De structuur van een organisatie moet dienend zijn, waarbij leidinggevenden een cruciale rol spelen. Zij dragen en sturen de organisatie, en inspireren, ondersteunen en begeleiden medewerkers om de impact en ambities van de organisatie te realiseren. Bij Gekkoo zetten ze zich volledig in om dit te bereiken.   

De klant

Gekkoo, ontstaan uit Kindervreugd, organiseert in Antwerpen speelpleinwerking en kampen zonder overnachting. Hun ambitie reikt echter verder: ze streven ernaar om alle jonge kinderen in steden laagdrempelige toegang tot veilige speelgelegenheden te bieden om samen te spelen in hun vrije tijd.  

 

De vraag 

In de afgelopen jaren heeft Gekkoo zich vooral gericht op het scherpstellen van hun impact en het verder uitrollen van hun missie. Tijdens deze transitie hebben medewerkers hun talenten ontdekt en vanuit eigenaarschap een meer leidinggevende rol op zich genomen. Dit heeft echter ook geleid tot enige rolverwarring en het risico op een waterhoofd organisatie. Toen één van de leidinggevenden ontslagnemend was, zag Gekkoo de kans om hun organisatiestructuur te optimaliseren. Gekkoo vervroegde de geplande efficiëntie-oefening en zet zo koers naar een financieel gezonde organisatie.  

Iedereen op de juiste plek om te kunnen shinen in hun rol en opdracht.

De impact 

Samen met de leidinggevenden, die nu het kaderteam worden genoemd, gingen we aan de slag. Voor we in de diepte doken, gingen we op zoek naar de cruciale waarden en drijfveren voor een organisatiestructuur van Gekkoo. Vervolgens kregen we inzicht in de huidige rollen en opdrachten van de leidinggevenden, waardoor duidelijk werd waar verbeteringen nodig waren. ‘Wat zijn we niet aan het doen?’ was een helpende vraag. Stap voor stap bouwden we de meest ideale structuur, met aandacht voor ieders input. De ondersteuning vanuit S&L om deze veranderingen vast te houden was behulpzaam en het betrekken van elke medewerker was essentieel.  

De uitdaging 

Het aannemen van een vernieuwde rol én het begeleiden van medewerkers is geen eenvoudige taak. Verandering kan verwarring veroorzaken en verschillende reacties bij medewerkers teweegbrengen. De leidinggevende van Gekkoo zijn dan ook voortdurend in gesprek gegaan, hebben de voordelen van de nieuwe structuur zichtbaar gemaakt en hebben hun team geïnspireerd en gemotiveerd.  

Wanneer je de structuur van een organisatie aanpast, heeft dit ook invloed op de cultuur. Het zien veranderen van je eigen positie en het aanpassen van je eigen gedrag daarin kan onzekerheid met zich meebrengen. In dit proces is het belangrijk om positie in te nemen, onuitgesproken zaken bespreekbaar te maken en moed te tonen. Dit vereist een balans tussen kwetsbaarheid en zekerheid.  

De samenwerking 

Vertrouwen is het basiswoord dat we gebruikten in de samenwerking. Vertrouwen op de kennis en het vermogen van Gekkoo, vertrouwen in de kunde van S&L. Het maakte de samenwerking voor beide partijen verrijkend.  

 

“Als leidinggevende maak je keuzes waar niet altijd iedereen hetzelfde over denkt. Door bespreekbaar te maken én te luisteren naar de verschillen (wat onder de waterlijn zit), kom je tot een wijsheid van de groep. ”
Eva Claes
Gekkoo vzw

One for the road – tips van Eva Claes, algemeen coördinator Gekkoo vzw 

Als leidinggevende maak je keuzes waar niet altijd iedereen hetzelfde over denkt. Door bespreekbaar te maken én te luisteren naar de verschillen (wat onder de waterlijn zit), kom je tot een wijsheid van de groep. Tijdens dit korte, toch intense traject, voelde ik ook dat je als leidinggevende moed nodig hebt om medewerkers over een streep te trekken of te laten beslissen en deze beslissing ook uit te dragen. Een veilige (werk)omgeving creëren waar eigenaarschap en vertrouwen voor iedereen voelbaar zijn, blijft voor mij voorlopig de grootste uitdaging.

  • KISS is een absolute tip. Keep it simple stupid. 
     
  • Moed om zaken op tafel te leggen waar je zelf van voelt dat het wringt. Je weet dat het je niet populair zal maken, maar het is absoluut nodig om de juiste stappen te zetten en alles bespreekbaar te maken.  
     
  • Ik ben absolute fan van de ‘santiago de compostella’ – manier. Je hebt een gezamenlijk doel, maar de weg ernaar toe is even belangrijk én je bouwt er samen aan terwijl je wandelt. 

Spreekt deze case jou aan?

Dan luisteren we graag naar de specifieke noden van jouw organisatie. We komen in duo naar jouw vraag luisteren en doen een eerste voorstel. Op basis van de feedback en verdere co-creatie bezorgen we een finaal voorstel.