Roeland vzw

Roeland vzw logo
Non- en social profit
Van interim naar change management

De vraag was interimmanagement, het resultaat was een vernieuwd begrip van verantwoordelijkheid en leiderschap voor team én directie.

De klant

Roeland vzw is een landelijke jeugddienst die kinderen en jongeren stimuleert in hun ontwikkeling en groei door hen de kracht en de liefde voor talen op een creatieve manier mee te geven.  Sinds 1971 organiseren ze taalvakanties voor kinderen en jongeren.

De vraag

De zakelijk en algemeen directeur van Roeland vzw waren tegelijkertijd voor een tijd afwezig. Daarom zochten ze iemand om de directie tijdelijk te vervangen en de dagelijkse werking op te volgen. Het moest iemand zijn die het team kon ondersteunen, de belangrijkste strategische doelen bewaken en een aantal uitdagingen opnemen. De eerste stappen voor een beleidsnota zetten, vrijwilligersbeleid opvolgen, een vernieuwde vrijwilligersgids maken, marketing en communicatie extra stimuleren, het is maar een greep uit wat er diende te gebeuren. En dat op twee dagen per week. Enter Nele! Haar eerste stap was het team empoweren en meer ownership laten opnemen. Een verhaal van voorbereiding, coaching en de juiste tools binnenbrengen.

Roeland vzw

De impact

Alles begint met spreken en luisteren. Op voorhand zijn er met de directie een aantal werven gedefinieerd. Nele had met elk teamlid een doelstellingsgesprek om te weten wat er goed loopt en waar ze tegenaan lopen, wat ze te doen hebben het komend halfjaar en hoe zij hen daarbij kan ondersteunen. Veel draait om vertrouwen in die fase. Door de tijdelijkheid van de functie kan de rol van een interimdirecteur veel dienender, ondersteunend. Een welgekomen hulp.

Het fijne aan zo’n periode is dat er rust komt in de organisatie, ook al zou je het omgekeerde vermoeden. De directie is gerustgesteld dat ze kunnen loslaten en alles in goede handen is. Het team wordt op een andere manier begeleid, krijgt daardoor een groeispurt en ziet ook helder dat taken, processen of verantwoordelijkheden ook anders kunnen, niet in steen gehouwen zijn. Nele brengt tools binnen om te denken over werkstress, besluitvorming en autonomie, ze introduceert modellen zoals het subsidiariteitsprincipe (wat op een lager niveau beslist kan worden, moet ook daar beslist worden) en moedigt aan om te doen, te proberen, fouten te maken en ze te verbeteren.

De uitdaging

Interimmanagement is ook changemanagement. Het start met een interimvraag, maar we brengen er uiteindelijk change in. Bij Roeland ging het vooral over hoe men kijkt naar eigenaarschap en leiderschap. Zowel vanuit de medewerkers als vanuit de directie op het moment dat ze terug aan de slag kunnen. 

De samenwerking

Het team van Roeland was supersterk en kon de vervanging en verandering heel goed aan. Extra aandacht ging naar de overdracht op het einde, waarbij Nele ook een warme overdracht gaf aan de algemeen directeur over de betekenis en mogelijke vormen van leiderschap. De boodschap doorheen dit hele traject is: ze kunnen het zelf. En als het nodig is, als er iets nodig is, weten ze ons te vinden. 

 

3 tips van Pauline - algemeen coördinator Roeland vzw

  1. Vraag hulp en laat je ondersteunen als je zelf even niet kan werken. Ikzelf was in zwangerschapsverlof en kon me helemaal focussen op thuis, zonder zorgen over het werk. Tussentijds eens inchecken was fijn.
     
  2. Dit traject gaf kansen voor het team, maar echt ook voor mezelf. Sta open voor de leerrijke input & tips van S&L. Ik ga met deze tips nog steeds aan de slag.
     
  3. Gebruik het subsidiariteitsprincipe. Ik denk dat ik mijn team sindsdien op een iets andere manier leid en meer verantwoordelijkheid bij hen leg.
Roeland vzw 2

Spreekt deze case jou aan?

Dan luisteren we graag naar de specifieke noden van jouw organisatie. We komen in duo naar jouw vraag luisteren en doen een eerste voorstel. Op basis van de feedback en verdere co-creatie bezorgen we een finaal voorstel.