Child Help

Child Help logo
Non- en social profit
Fondsenwerving over grenzen heen

Wat gebeurt er als een organisatie zich inzet om de levenskwaliteit van kinderen met spina bifida en hydrocefalie in ontwikkelingslanden te verbeteren, terwijl ze tegelijkertijd hun financieringsmodel willen vernieuwen? Child-Help stond voor deze uitdaging en zocht naar externe hulp. Ze vonden de juiste partners in S&L - een team dat niet alleen luistert en begrijpt, maar ook structuur brengt en een op maat gemaakte fondsenwervingsstrategie voor de organisatie kan ontwikkelen.

De klant

Child-Help streeft ernaar om de levenskwaliteit van kinderen met spina bifida (een aangeboren afwijking waarbij de wervelkolom niet volledig sluit) en hydrocefalie (een aandoening waarbij er een overmaat aan vocht in de hersenen is) in ontwikkelingslanden te verbeteren door vroegtijdige detectie en levenslange zorg te bieden, zodat deze kinderen kunnen opgroeien tot volwaardige burgers. Om dit te realiseren, verzamelen ze fondsen in Europa om hun kostenbesparende model met lokale partners te ondersteunen.

Child-Help

De vraag

Child-Help stond voor de uitdaging om hun achterban te vernieuwen en tegelijkertijd hun bestaande supporters te behouden. Met een groot werkingsbudget wilden ze diversificatie in hun inkomstenbronnen realiseren, los van hun externe financiële stromen. 

Samen met S&L heeft Child-Help een diepgaande doelgroepenoefening uitgevoerd om zowel de bestaande donateurs te identificeren als potentiële nieuwe doelgroepen in kaart te brengen. Door gebruik te maken van persona's als leidraad, heeft de organisatie waardevolle inzichten verkregen om strategisch te kunnen handelen. 

De impact

De samenwerking resulteerde in een strategische planning voor de drie landen waar Child-Help fondsen werft - België, Duitsland en Nederland. Het personeel wordt met het nieuwe plan optimaal ingezet en het profiel voor nieuwe aanwervingen is helder. De organisatie kreeg duidelijk advies en een gedetailleerd communicatie- en fondsenwervingsplan, met voldoende draagvlak om geïmplementeerd te worden. 

De uitdaging

Child-Help stond voor de uitdaging om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden gedurende het proces. Dit vereiste een aanpak waarbij op twee snelheden werd gewerkt: het direct aanpakken van de huidige uitdagingen en tegelijkertijd bouwen aan een organisatie die flexibel genoeg is om toekomstige schokken op te vangen. De aanpak van S&L kenmerkte zich door begrip en vastberadenheid om de oorspronkelijke passie en overtuiging van Child-Help te behouden, terwijl er tegelijkertijd werd ingezet op meer specialisatie en een nieuwe structuur. 

Child Help en S&L

De samenwerking

Child-Help en S&L bundelden hun krachten op basis van gedeelde waarden. Beide partijen deelden een passie voor de missie van Child-Help en werkten met respect voor elkaar en een streven naar verbondenheid. Deze samenwerking was verrijkend voor beide organisaties. 

One for the Road - tips van Mieke Van Poucke, Child- Help België

  1. Zorg voor een heldere strategische focus binnen de organisatie. Wat zijn onze doelen voor de komende vijf tot tien jaar en hoe gaan we deze bereiken?
     
  2. Denk voor de fondsenwerving vanuit de doelgroepen en hun affiniteit met jouw doel.
     
  3. Benut de sterktes van medewerkers optimaal en zorg ervoor dat ze effectief worden ingezet.

 

“Door verschillende collega’s en vrijwilligers bij onze strategische oefening te betrekken, hebben we het draagvlak voor fondsenwerving in de gehele organisatie kunnen vergroten.”
Mieke Van Pucke
Child Help België

Spreekt deze case jou aan?

Dan luisteren we graag naar de specifieke noden van jouw organisatie. We komen in duo naar jouw vraag luisteren en doen een eerste voorstel. Op basis van de feedback en verdere co-creatie bezorgen we een finaal voorstel.