Terug naar het overzicht

Van ecosysteem-analyse naar nieuwe partnerships

Impactondernemers
Van ecosysteem-analyse naar nieuwe partnerships
  • Wil je opnieuw de bomen door het bos zien tussen al je bestaande partners?
  • Zoek je volop naar manieren om te groeien samen met je stakeholders?
  • Is jouw motto, als ik het zelf doe, doe ik het beter? Of is het eerder samen sterker? 

Het systeem veranderen doe je niet alleen. Maar een partnerstrategie vergt ook wel wat. 

Samen gaan we op zoek naar de zin en onzin voor jouw onderneming om de grenzen van je partners te verleggen. 

Waar gaan we voor:

  • Inzicht in welke partnerships voor jou passend zijn, in relatie met de impactstrategie. 
  • Je weet waar, in welke vorm en welke partners passen in jouw groeiverhaal

Partners, de blanco bouwblok in je businessmodel?

Partnerships kunnen historisch gegroeid zijn of dé manier bij uitstek zijn om groei te realiseren in de toekomst. Bij S&L nemen we samen je huidige businessmodel onder de loep en onderzoeken we waar eventuele partnerships versterkend zijn en waar ze zorgen voor een spanningsveld dat je de nodige slapeloze nachten kan bezorgen.  

Het ecosysteem doorgronden

Dankzij een stakeholderanalyse, waar we de belangen van jouw stakeholders en hun impact op jouw bedrijfsmodel inschalen, krijg je een beeld wat helpend en wat remmend is. Daarnaast geven we aandacht aan het ecosysteem om zo tot eventuele aanpassingen in het bedrijfsmodel te komen. 

Elke onderneming, klein of groot heeft een aantal kernactiviteiten die het bedrijf moet ondernemen om succesvol te kunnen opereren. We gaan per kernactiviteit na welke performantiegraad nodig is om competitief te kunnen zijn en welk strategisch belang elke activiteit heeft in het model. 

Join forces?

Op deze basis ontstaat inzicht in welke activiteiten je beter zelf kan uitvoeren, welk activiteiten je extern kan outsourcen of waar je eventueel beter de krachten bundelen.

De volgende stap is de selectie van mogelijke partners. We bepalen welke criteria je gebruikt voor deze keuze succesvol te maken. Samenwerking kan vele vormen aannemen. We zoomen in op de juiste verhouding tussen de intensiteit van de relatie, de complexiteit en de unieke toegevoegde waarde.

“Test Test Test”
Klant
Blabla

Meer weten of eens afspreken? Een vraag?

Meer weten of eens afspreken?

Al wat inspiratie? Die vind je hier: