31/12/2023
 - 
Door 

De rol van eigenaarschap in de OpenAI-saga

Deze herfst was er de OpenAI-saga. Een week lang was het een soap van plotwendingen waar zelfs Frank en Simonneke niets tegen waren. Maar hé, OpenAI heeft toch ook zo’n alternatieve vorm van eigenaarschap? En hoe is dit dan toch kunnen gebeuren? Of hoe had het voorkomen kunnen worden door Steward Ownership? Die vragen komen ook tot bij S&L.
Peter Depauw
Scherpe strategie
Van maatschappelijk probleem tot strategische opties
Relatie tussen strategie en financiën
Stel gerust je vraag
Peter Depauw
Scherpe strategie
Van maatschappelijk probleem tot strategische opties
Relatie tussen strategie en financiën
Stel gerust je vraag

Als wereldwijde voortrekker beten onze vrienden van Purpose Economy zich vast in dit dossier. Het werd een 3-delige longread analyse waarbij je jezelf alle nuances en inzichten eigen kan maken.

Met vragen als: 

> Mogen we OpenAI een steward-owned bedrijf noemen?

> Welke gebreken hebben hiertoe geleid?

> En hebben ze iets te maken met de eigendomsstructuur van OpenAI?

Deze artikels zijn goede en noodzakelijke duiding. Want in november werd al snel geroepen dat dit een voorbeeld was van het falen van alternatieve eigendomsmodellen.

 

Steward-Ownership en de alternatieve eigendomsstructuur van OpenAI

Natuurlijk kan steward-ownership niet alle problemen oplossen. Het is vooral een fantastisch kader waarop goed bestuur kan en moet worden gebouwd. Duidelijke rollen en besluitvormingsprocessen, maar ook de juiste mensen zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat dit geen lege doos is, maar gevuld wordt met stewardship. Het is immers nog zoveel meer dan “build value for everyone rather than shareholders”.

OpenAI heeft als Non-profit een dochteronderneming met winstoogmerk. Met een begrensd rendement voor investeerders. Winst vloeit hier dus niet voor eeuwig terug naar de aandeelhouders. Uit deze analyse blijkt dat technisch gezien de ook de andere principes van Steward-Ownership voldoende aanwezig zijn.

Of had OpenAI beter voor een structuur met dubbele entiteiten gekozen, zoals bij Patagonia of Bosch? Waar macht en geld nog actiever kunnen worden gescheiden.

 

Gevolgen van geld, macht en ego in het bestuur van OpenAI

Purpose Economy stelt vooral dat veel verschillende factoren een rol hebben gespeeld bij de gebeurtenissen deze herfst. Maar dat binnen het bestuur de kern bij "geld, macht en ego" ligt, en de botsing tussen visies op AI-veiligheidsonderzoek en de ambitie om levensvatbare AI-producten te bouwen.

 

“AI is too important to get the ownership wrong”

Eén van de conclusies die ik hier vooral uit haal, is dat OpenAI het potentieel van hun eigendomsstructuur nog beter had kunnen benutten. Door het stewardship nog meer tot leven te laten komen, met mensen die er dagdagelijks bij betrokken zijn en zich volledig verantwoordelijk voelen voor, en handelen naar het doel van OpenAI. Achteraf en van buitenaf is het natuurlijk makkelijk praten :)

Want het uitgangspunt zat helemaal juist “AI was a too powerfull technology to be controlled by profit-seeking corporations or power-seeking states”, dat hadden ze bij OpenAI van in het begin door. En gelukkig maar.

En naar de rol, aandeel en doelen van de reus Microsoft in de hele saga blijft het allicht voor altijd wat gissen…

 

“AI is too important to get the ownership wrong” sprak Marissa Mayer, ex-CEO bij Yahoo.

Laten we vooral hopen dat OpenAI – als een van de belangrijkste bedrijven ter wereld – nu de juiste stappen zet.

Een maandelijkse dosis inspiratie in jouw mailbox?

Een maandelijkse dosis inspiratie in jouw mailbox?

Iedere maand bezorgen we inspiratie bij jou. Tips en inzichten waar elke organisatie van kan leren. Heb je vragen over strategie (met impact), communicatie, marketing, fondsenwerving of teamontwikkeling? Onze nieuwsbrief zal je telkens een beetje wijzer maken wanneer je hem leest.
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.