05/01/2024
 - 
Door 

Wel het systeem, niet de technologie

"Ingenieurs-gewijs is het klimaatprobleem al opgelost", maar de nuances tonen dat een eenzijdige benadering niet voldoende is. Laat ons niet vastlopen in een koolstoftunnelvisie en ook verder kijken dan technologische oplossingen.
Peter Depauw
Scherpe strategie
Van maatschappelijk probleem tot strategische opties
Relatie tussen strategie en financiën
Stel gerust je vraag
Peter Depauw
Scherpe strategie
Van maatschappelijk probleem tot strategische opties
Relatie tussen strategie en financiën
Stel gerust je vraag

"Ingenieurs-gewijs is het klimaatprobleem al opgelost." Deze simpele woorden van Valérie Trouet in 'De inzichten' bij Nic Balthazar blijven al enkele dagen hangen.  

Dat technologie niet de belangrijkste factor is die ons tegenhoudt, is – althans in mijn bubbel – stilaan gemeengoed. De feiten, de wetenschap en de vicieuze cirkel van maatschappelijke problemen bevestigen dat meer en meer.  

Hoewel – gevoed door ecomodernisten – het tegendeel nog al te vaak geroepen wordt door wie baat heeft bij de instandhouding van het huidige systeem. Door zij die macht of geld dreigen te verliezen bij grootse veranderingen van de systemen waarop de neoliberale wereld gebouw is.  

 

Oproep aan systeemveranderaars 

Beste Civil Society, impactondernemers, grote bedrijven, Big Finance en regeringsleiders, voel je dus aangesproken: 

Impactondernemingen: Omarm de groeistrategie met modellen en producten die de status-quo uitdagen en nieuwe sneeuwbal-effecten in gang zetten. En waak voor mission-drift.  

Civil Society: Organiseer en mobiliseer om problemen en oplossingen zichtbaar en voelbaar te maken. Een radicale collectieve actie is ook een vorm van actieve hoop..  

Grote bedrijven: Zonder de moed om Friedman’s “shareholder primacy” los te laten, kunnen we op korte termijn niet veel van jullie verwachten. 99% van de visionaire CEO’s die de kaart van echte verandering trokken, werden binnen de 2 jaar teruggefloten door hun aandeelhouders die schrik hadden voor de korte termijn winstgevendheid. Heb moed om aan de goede kant van de geschiedenis te staan.  

Big Finance: Erken dat je zelf als een cruciale bottleneck voor verandering bent. Nieuwe en nodige systemen kunnen pas regeneratief en distributief worden als het grote geldwezen in staat is om manieren te vinden om de nieuwe economie te financieren met andere incentives en andere vuistregels dan voorheen...  

Regeringsleiders: Als leiders zijn jullie vaak ‘volgers’ en al te vaak bewakers van de korte termijn. Wel, volg en stuw de bovenstaande voortrekker, en heb moed om zij die belang hebben bij de status-quo los te laten. Durf ingaan tegen geld en macht.  

 

Een boodschap voor 2024 

Dus ja, we hebben meer dan ooit de (economische) systemen in vraag te stellen waarop onze maatschappij gebouwd is. Laten we stoppen met gokken op technologische innovaties in de toekomst. Het zullen de verandering van systemen zijn die voor een echte doorbraak zullen zorgen. Dus laten we 2024 daar al maar voor gebruiken.  

 

Noot:  

> Ik heb niets tegen ingenieurs, ze zijn en blijven cruciaal.  

> Ik vat aan met “Ingenieurs-gewijs is het klimaatprobleem al opgelost”. Evengoed moeten we ons behoeden voor een koolstoftunnelvisie. Ook een risico. 

 

Een maandelijkse dosis inspiratie in jouw mailbox?

Een maandelijkse dosis inspiratie in jouw mailbox?

Iedere maand bezorgen we inspiratie bij jou. Tips en inzichten waar elke organisatie van kan leren. Heb je vragen over strategie (met impact), communicatie, marketing, fondsenwerving of teamontwikkeling? Onze nieuwsbrief zal je telkens een beetje wijzer maken wanneer je hem leest.
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.