12/12/2023
 - 
Door 

Omgroei! ... wat elke systeemdenker denkt

Dirk Holemans vroeg me zijn boek "Omgroei" te lezen, waarin hij de uitdagingen van een samenleving die vasthoudt aan economische groei aankaart. Het boek verkent alternatieven en opent nieuwe perspectieven in het hedendaagse debat, met onderwerpen als gulzigheid, globale vennootschapsbelasting, donutbedrijven, het Europese Thunbergplan, koolstoftunnelvisie en meer.
Peter Depauw
Scherpe strategie
Van maatschappelijk probleem tot strategische opties
Relatie tussen strategie en financiën
Stel gerust je vraag
Peter Depauw
Scherpe strategie
Van maatschappelijk probleem tot strategische opties
Relatie tussen strategie en financiën
Stel gerust je vraag

Omgroei. Ik werd getriggerd door deze goede titel... zoals elke systeemdenker allicht.  
Eén van de auteurs, Dirk Holemans, vroeg me enkele weken terug om een draft van zijn boek na te lezen.  

Het boek schetst het beeld van een samenleving die niet langer 1 op 1 afhankelijk is van economische groei. De klimaatcrisis (en polycrisis..) toont immers aan dat dit op een eindige planeet onmogelijk is. Logisch eigenlijk, maar soms zo moeilijk om je in te beelden. "Omgroei" biedt een alternatief en opent een nieuw hoofdstuk in één van de debatten van deze tijd.  

Met o.a. het gulzigheidsprincipe, globale vennootschapsbelasting, donutbedrijven, Europese Thunbergplan dat focust op herstel- en deeleconomie, koolstoftunnelvisie, veelvliegertaks, en hoe vooral niet alles moet krimpen… 
Maar evengoed handelt het over het lef om georganiseerd de strijd te voeren met de gevestigde machten. Omgroei dus! 
 
Tijdens het lezen van het boek overviel me ook dat Steward Ownership niet meer of minder is dan een uiting van ‘sufficiëntie’. Het bouwt voort op het Seven Generation Stewardship principe, afkomstig van de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika, waarbij elke beslissing wordt doordacht met het oog op zeven generaties in de toekomst.  

 

Impactondernemers en de nieuwe economie: een congruent perspectief

Vaak moet ik de ‘tegenstem’ zijn in een panelgesprek. Deze keer niet! In mijn recente panelgesprek kon ik het perspectief van “Omgroei” volledig omarmen. Het voelde zalig om een perspectief in te brengen dat helemaal congruent is met het narratief van het boek.  

Ik sprak over de actoren in een nieuw soort economie, de impactondernemers. En waarom we in een evolutie naar die ‘New Economy’ ook eigenaarschap radicaal moeten herdenken. 
 
Ik vertelde over de ondernemingen waarmee we bij S&L werken. Hoe ze positieve impact voorop stellen, en hoe ze (er zijn +11 miljoen sociale ondernemingen in de wereld!) steeds meer de motor kunnen worden van een samenleving die niet meer 1 op 1 afhankelijk is van economische groei. Met de weinig verrassende vaststelling dat ook vdk bank van Leen Van den Neste vaak diezelfde organisaties stuwt.
 

Steward Ownership: het puzzelstuk voor een duurzame economie

Ik bracht Steward Ownership in. Hoe deze radicaal andere vorm van eigenaarschap allicht het cruciale puzzelstuk is om tegelijk EN een nieuwe missie gedreven economie te verankeren, EN het bestaande systeem weg te halen van de focus op maximalisatie van aandeelhoudersmeerwaarde. Denk maar aan de 2000 miljard winst voor de oliesector vorig jaar >> haast allemaal naar de aandeelhouders. >> Dus het geld wordt er gewoon uitgehaald in plaats van een radicale omslag te genereren van Big Oil naar een energietransitie. 
Geld verdwijnt uit een bedrijf. Winsten worden niet gebruikt voor (meer) positieve impact. Een systeemfout van jewelste. 
 
Een nieuwe economie kan volgens mij alleen maar vorm krijgen als de nieuwe krachten de vlucht vooruit nemen, als we eigenaarschap radicaal herdenken en als ‘Big Finance’ in staat is om manieren te vinden om de nieuwe economie te financieren met andere prikkels en andere vuistregels dan voorheen... 
 
Pas dan kan de economie evolueren en stap voor stap regeneratief en distributief worden... 
... zoals Dirk Holemans, Elze Vermaas en Lara Ferrante zo krachtig in hun boek “Omgroei” schrijven. 

 

 

Ben je helemaal geïntrigeerd door deze topic? Bezoek de Oikos bookshop en haal het boek “Omgroei” in huis voor verdere inspiratie. 

Een maandelijkse dosis inspiratie in jouw mailbox?

Een maandelijkse dosis inspiratie in jouw mailbox?

Iedere maand bezorgen we inspiratie bij jou. Tips en inzichten waar elke organisatie van kan leren. Heb je vragen over strategie (met impact), communicatie, marketing, fondsenwerving of teamontwikkeling? Onze nieuwsbrief zal je telkens een beetje wijzer maken wanneer je hem leest.
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.