04/10/2022
 - 
Door 

De beweging naar steward-ownership, nu ook in België

Patagonia zorgde voor een stroomversnelling. Het outdoormerk koos resoluut voor “Aarde als aandeelhouder”. Met veel weerklank en applaus transformeerde Patagonia naar een model dat wereldwijd al enkele jaren sterk in opmars is: Steward-ownership.
Peter Depauw
Scherpe strategie
Van maatschappelijk probleem tot strategische opties
Relatie tussen strategie en financiën
Stel gerust je vraag
Peter Depauw
Scherpe strategie
Van maatschappelijk probleem tot strategische opties
Relatie tussen strategie en financiën
Stel gerust je vraag

Steward-ownership, wasda?

Steward-ownership is een alternatief model voor eigenaarschap. Het erkent expliciet dat winst belangrijk is. Die winst investeert de organisatie in missie en maatschappelijke impact.

Met steward-ownership slaag je er dus in om missie, onafhankelijkheid en zelfbestuur permanent vast te leggen in het juridisch DNA van je onderneming.

Maar waarom is dit zo bijzonder?

Omdat het een ideale structuur biedt om als ondernemer je impactstrategie te realiseren. Ik geloof dat steward-ownership hét toekomstmodel wordt voor kantelaars in het systeem. Voor starters, schalers en gevestigde impactondernemers. Met intrinsieke motivatie van je stewards als onwaarschijnlijke kracht. Je onderneming evolueert van medewerkers naar meewerkers. Met de missie altijd voorop.

Van hoopvol alternatief naar beweging

Meer nog, het is een hoopvol alternatief voor ons economisch systeem gestoeld op aandeelhouderskapitalisme… Het wordt een belangrijk puzzelstukje in de ommeslag naar een nieuwe economie. Dus als we écht het systeem willen veranderen, dan is steward-ownership de ideale multiplicator van impact op lange termijn.

En daarom trekken we met S&L mee aan de kar voor een beweging in België. Omdat we zien dat het werkt, dat het een antwoord biedt op veel vraagstukken van sociaal ondernemers, en omdat het we als maatschappij hiermee echt de nadelen van het neo-liberaal model een hak kunnen zetten.

Ook mee de voorhoede vormen van de steward-ownership beweging in België? Verken het hier verder en ‘join the club’.

Bewezen model

Steward-ownership is een evenwichtig en bewezen model dat elke betrokkene bij een Impactonderneming in haar kracht stelt om maximaal bij te dragen aan de missie. Het zorgt voor een stabiele organisatie en enorme missiegerichtheid. In goede en slechte tijden. Dat tonen ons de resultaten van tig buitenlandse voorbeelden in Duitsland, Scandinavië, Amerika, Nederland, etc. De overlevingskans, rendabiliteit, klantentrouw, verbondenheid van de werkers en crisisresistentie ligt er veel hoger (Thomson, 2018, Copenhagen Business School)

De 3 fundamenten voor steward-ownership

  1. Winst als hefboom voor impact - winst wordt opnieuw geïnvesteerd in de Impactstrategie.

     

  2. Zelfbestuur door stewards - De trekkers van de organisatie bepalen de koers. Deze ‘stewards’ hebben de effectieve beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid. Met intrinsieke motivatie als onwaarschijnlijke kracht.

     

  3. Iedereen een Fair Share – Oprichters en investeerders krijgen een eerlijke compensatie voor hun bijdrage aan de missie. Maar de organisatie blijft onafhankelijk van financiële belangen.

Er is dus een scherpe opsplitsing tussen beslissingsbevoegdheid en financiële belangen, zodat de impactonderneming een echte kantelaar kan worden en blijven. Steward-ownership kan je zien als een bijzondere variant van een coöperatie, waarbij een vzw of stichting ervoor zorgt dat het stemrecht bij de stewards blijft. De coöperatie 2.0

De kracht van stewards met een collectieve ambitie

Dit model biedt een antwoord op verschillende vraagstukken voor ondernemers. Het zijn obstakels die we vaak zien terugkomen tijdens het wroeten met organisaties in hun strategie. Één daarvan is hoe de missie van de onderneming blijvend verankeren, zodat ze niet afzwakt na verloop van tijd… Een ander vraagstuk is hoe mensen laten floreren vanuit een sterke collectieve ambitie? Wel, dat is wat de steward-ownership doet: de stewards als trekkers echt aan het stuur zetten, met een volwaardig engagement.

Van Patagonia tot Vlaamse Velden?

Wil je verkennen wat steward-ownership concreet kan inhouden voor jouw onderneming? Hier leggen we het in detail uit: www.steward-ownership.coop

Een maandelijkse dosis inspiratie in jouw mailbox?

Een maandelijkse dosis inspiratie in jouw mailbox?

Iedere maand bezorgen we inspiratie bij jou. Tips en inzichten waar elke organisatie van kan leren. Heb je vragen over strategie (met impact), communicatie, marketing, fondsenwerving of teamontwikkeling? Onze nieuwsbrief zal je telkens een beetje wijzer maken wanneer je hem leest.
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.